Hvis din virksomhed har varekøb i anden valuta end DKK, håndteres dette enkelt og effektivt med automatisk fakturahåndtering, automatisk afstemning, udligning af valutakursdifference samt digitalt arkiv.

Scan og bogfør

Fakturaen indscannes med OCR genkendelse og beløbet registreres i original valuta. Så snart fakturaen så bogføres, registreres denne i danske kroner til en given dagskurs. Når betalingen så overføres til banken, vil dette naturligvis ske i henhold til den gældende dagskurs.

Valutakursdifferencer

Hvis der registreres en kursdifference mellem det bogførte beløb og beløbet, der hæves i banken, så oprettes der automatisk kassekladdelinjer, som bogfører disse differencer ind på en differencekonto.

Denne funktionalitet er med til at sikre, at bogføringen og afstemningen af dine bankkonti håndteres enkelt, hurtigt og uden problemer.

Digitalt arkiv

Til sidst, hvis du i forbindelse med status og/eller regnskabsafslutning har behov for at finde f.eks. dine fakturaer og andre dokumenter igen, kan du let søge dem frem i det digitale arkiv.

Da du slipper for at bruge lang tid på at gennemkigge tykke og fysiske ringbind på arkivet, er denne funktionalitet derfor med til at effektivisere din arbejdsgang.

Enkelt, nemt og ekstremt tidsbesparende

I modellen nedenfor kan du se trinene i betalingsprocessen fra start til slut.