Rejseafregning på farten

Automatiser administrationen af dine virksomhedsudgifter uden at skulle tage et nyt system i brug. Du forbliver i Microsoft Dynamics, hvor du får et komplet overblik over alle indkommende udgifter. Alt hvad medarbejderne på farten behøver at gøre er, at indsende deres udgifter direkte til Microsoft Dynamics ved at anvende en unik Expense-app.

    

“Det er virkelig nemt at anvende Expense-appen, når jeg rejser for min virksomhed. Når jeg laver et udlæg tager jeg et billede af kvitteringen eller registrerer kilometerstanden som jeg har kørt – og så er jeg færdig. Jeg behøver ikke engang at lave en rejserapport når jeg kommer tilbage på kontoret. Bogholderiet har allerede de oplysnigner, de skal bruge”.

 

 

 

 “Vi har alle prøvet det. I slutningen af måneden kom mine travle kollegaer hurtigt forbi med en kaotisk bunke af udgifter, som jeg måtte registrere manuelt. Nu får jeg alle mine udgifter direkte ind i Microsoft Dynamics. Jeg kan endda afstemme indkommende udgifter med overførsler via bankens betalingskort – og hvis jeg mangler nogle kvitteringer fra medarbejderne, sender jeg blot en notifikation til den pågældende bruger”. 

   


  “Med Continia Expense Management har jeg mulighed for at gennemgå alle mine medarbejderes udgifter. På den måde får jeg et løbende indblik i alle de omkostninger, som mine ansatte påfører virksomheden, mens de er på farten. Selv når jeg ikke er på kontoret og ikke har adgang til vores Microsoft Dynamics kan jeg stadig godkende udgifterne ved at anvende Continia Web Approval Portal.”

  

  

   

“Indenfor mit arbejdsområde er værditilførslen ved at anvende Continia Expense Management helt enorm. Med dette system kan vi fuldt ud regne med, at vi har dokumentation for alle de udgifter, som vi har i vores virksomhed. Og posteringen af udgifterne er meget mere detaljerede og præcise, hvilket giver os bedre mulighed for at analysere udgifterne.”

  

Fordele for din virksomhed ved at anvende denne løsning fra Continia: 

  • Fast integreret med dit Microsoft Dynamics system fordi Continia løsninger er Built Inside Dynamics
  • Ansatte på farten har fleksibiliteten til nemt og hurtigt at indsende deres udgifter via en computer, tablet eller smartphone.
  • Nemt at indhente udgifterne fra betalingskort ved direkte at importere dem til Microsoft Dynamics for at kunne linke direkte til registrerede kvitteringer.
  • Hurtigere tilbagebetaling af medarbejderudgifter
  • Automatiserede arbejdsmetoder kan spare personaletid og sænke behandlingsudgifterne