Document Capture

Strømlign og automatiser alle trin i den daglige håndtering af dokumenter - fra modtagelse og registrering af et dokument til godkendelse, bogføring og i sidste ende, fremsøgning af dokumenter fra det digitale arkiv.

Automatisk datagenkendelse

Continia Document Capture er den førende og mest omfattende end-to-end løsning til Microsoft Dynamics som kan scanne, udtrække OCR-data, registrere, bogføre og arkivere alle typer af dokumenter.

PDF-filer bliver automatisk downloadet fra prædefinerede e-mail adresser og behandlet af prisvindende OCR-teknologi - uden brugerens involvering overhoved. Dokumenter på papir scannes med en desktop- eller netværksscanner og følger derefter samme flow som PDF-filer.

Relevante felter genkendes og overføres automatisk til Microsoft Dynamics NAV, hvilket gør det hurtigt og effektivt at håndtere indkommende PDF-filer og papir dokumenter.

Fakturaer i XML-format har allerede alle nødvendige informationer og derfor er der ikke behov for OCR-behandling – de indlæses direkte via Continia XML-Import.

Fakturabehandling og -styring

Continia Document Capture gør fakturabehandlingen og administrationen smertefri med en række nye funktioner som automatisk genkendelse af leverandør, udvidet dokumentoversigter, præregistrering af købsfakturaer og meget mere.

Ved hjælp af 3-vejs matching kan fakturaer automatisk matches til eksisterende købsordrer eller modtagelser samt godkendes og bogføres, hvis beløbet er inden for foruddefinerede grænser.

Godkendelses-workflow for alle

Fakturaer kan enten godkendes direkte i Microsoft Dynamics NAV eller online med en webbrowser - det sikrer at alle i virksomheden har adgang til godkendelses-workflowet. Godkendere kan se den oprindelige faktura på skærmen og enten acceptere, afvise, sætte på hold eller videresende den til en anden for gennemsyn eller godkendelse. Samtidig er det altid muligt at tilføje kommentarer eller vedhæfte filer til en faktura. 

Med Continia Web Approval Portal får alle medarbejdere, der ikke har direkte adgang til Microsoft Dynamics NAV, de samme muligheder for at godkende fakturaer eller andre dokumenter – uanset hvor medarbejderen befinder sig.

Adgang til dokumenter overalt

Det digitale arkiv i Continia Document Capture indeholder alle PDF-filer og scannede dokumenter, og der er nem adgang til dem fra de relevante steder i Microsoft Dynamics NAV. Du kan f.eks. åbne den oprindelige PDF-faktura fra den bogførte faktura eller direkte fra en finanspost i Microsoft Dynamics NAV.

Det digitale arkiv er fuldt indekseret. Det betyder, at du kan søge efter alle dokumenter og tekster, selv om informationen ikke er overført til et felt i Microsoft Dynamics NAV. På den måde kan man søge efter specifikke referencenumre, serienumre eller alle andre informationer på købsfakturaer og i andre typer dokumenter.

TECHNOLOGY PARTNERS