Statement Intelligence

Add-on løsning til Continia Payment Management, der strømliner hele betalingsprocessen gennem import af kontoudskrifter, automatisk vedhæftelse af bilag, afregning af kombinerede betalinger og automatisk oprettelse af indbetalingsbilag.

Enkel afstemning af konti

Continia Statement Intelligence har funktioner til indlæsning af digitale kontoudskrifter fra banken. Det muliggør nem afstemning af dine bankkonti gennem din Continia Payment Management løsning. Man skal bare have bankens kontoudskrifter i digital form.

Kontoudskriften indlæses i Continia Payment Management, som finder de tilsvarende bankposter - eller stiller forslag, hvis der er flere muligheder. Der bliver desuden automatisk oprettet forslag til modpostering, hvis bankposteringen ikke er til at finde, for eksempel indbetalinger, renter, gebyrer med mere.

Afstemning af debitorindbetalinger i få trin

Når kontoudtogene for en vis periode indlæses i Microsoft Dynamics NAV, har Continia Payment Management allerede lukket og bogført posterne.

Herefter finder Continia Statement Intelligence alle debitorindbetalinger, hvad enten der er tale om kontooverførsler eller et andet format, herunder betalinger fra udlandet, og opretter disse poster på betalingsbilaget.

Continia Statement Intelligence kan også genkende faste, regelmæssige ydelser som f.eks. bankgebyrer. Hvis der er nogle uafklarede poster efter afstemningen, fejl i meddelelsesteksten f.eks., kan disse posteringer automatisk blive overført til en kladde, hvor du selv kan lave konteringsforslag.

Enkel håndtering af valutadifferencer

Det er også enkelt og effektivt at håndtere forskellige valutaer i Continia Statement Intelligence. Når der bogføres en faktura i fremmed valuta, bliver den registreret i den lokale valuta med en given dagskurs, og når fakturabeløbet bliver overført til banken med Continia Payment Management, vil det være til kursen på dagen for overførslen.

Betalingen sendes til banken med Continia Payment Management, og det tilsvarende kontoudtog fra banken indlæses i Continia Statement Intelligence, som finder de tilsvarende bankregistreringer i Microsoft Dynamics NAV.

Continia Statement Intelligence registrerer forskelle i prisbeløbet fra den bogførte pris til den betalte pris og foreslår automatisk, at der oprettes posteringslinjer i journalen til bogføring af disse valutakursdifferencer på en prisforskelskonto.

TECHNOLOGY PARTNERS