Oplev de mange fordele med
Continia Payment Management

Med Continia Payment Management opnår virksomheder fuld integration mellem deres økonomisystem og deres bank.

Virksomheder godkender, sender og modtager ind- og udbetalinger i ét simultant workflow, direkte fra deres Dynamics Business Central til banken, uden at skulle forlade økonomisystemet på noget tidspunkt.

Se en gennemgang af nyhederne her;

Vi bestræber os altid på at gøre brugeroplevelsen endnu bedre i vores løsninger, både i form at simplere brugerflade og ved at inkludere ny funktionalitet til at opnå en bedre infrastruktur og enklere arbejdsgange.

I de seneste versioner af Payment Management og Statement Intelligence, som er kompatibel med Business Central 17, er der en lang række af ekstra funktionalitet.

Få et overblik over de mange ekstra funktioner og fordele, dine kunder opnår med vores seneste versioner, i dette benchmarkdokument.

Fordele med Payment Management:

Fordele med Statement Intelligence:

Alle betalinger, uanset valuta, leverandør, eller bankkonto, kan foretages fra ét og samme posteringssted; udbetalingskladde.

Manuel filhåndtering kan droppes. Dataudveksling med banken, i form af ind- og udbetalinger, samt indlæsning af kontoudtog, vil køre helt automatisk via den direkte bankkommunikation, hvis dette understøttes af virksomhedens bank.

Betalinger sendes til banken, og virksomheden modtager straks en status på, om betalingerne er Sendt, Behandler eller betalt i banken.

Betalinger og de dertilhørende bank- og betalingsoplysninger bliver valideret, så eventuelle fejl bliver identificeret før betalingen sendes til banken.

Processen med at få alle bankposterne lukket/bogført og afstemt trin for trin fuldføres med Statement Intelligence.

Den unikke, automatiserede valideringsproces udfører en kontrol af, om en betaling eller en betalingstype overholder de aktuelle formater. Det betyder at vi sikrer at betalingerne er valide i udbetalingskladden og klar til overførsel og at de ikke fejler i banken.

Hele betalingsprocessen strømlines gennem import af kontoudtog og afregning af kombinerede betalinger og automatisk oprettelse af indbetalings- og kassekladde linjer.