Continia Delivery Network

Continia er en akkreditert sertifisert leverandør av tilgangspunkter for PEPPOL


Digitaliseringen av økonomiprosesser blir stadig mer utbredt, og bruken av elektroniske dokumenter, særlig elektroniske fakturaer, spiller en viktig rolle i denne endringen.

Elektronisk fakturering er utveksling av fakturadokumenter mellom leverandør og kjøper i et integrert elektronisk format.

Continia er sertifisert leverandør av PEPPOL-tilgangspunkter. Continia Delivery Network-tjenesten er innebygd i Continia Document Capture og Continia Document Output, slik at du kan utveksle elektroniske fakturaer via PEPPOL-nettverket. Når du er koblet til PEPPOL-nettverket, har du umiddelbar tilgang til alle de andre europeiske organisasjonene som er tilkoblet.

Når du kobler deg til det europeiske PEPPOL eDelivery Network, kan du motta og sende elektroniske kjøpsfakturaer og andre elektroniske dokumenter direkte i Microsoft Dynamics 365 Business Central i riktig format.

Det gjør at du kan kommunisere direkte med alle kunder eller samarbeidspartnere som er koblet til PEPPOL eDelivery Network, konvertere dokumenter til PEPPOLs format og sende dokumenter til alle forretningsforbindelsene.

 

How do you get started? 

Du registrerer deg for Continia Delivery Network direkte i Business Central, og du trenger ikke en tredjeparts tjenesteleverandør for å koble deg til PEPPOL eDelivery Network.

Ved hjelp av innebygd validering gir løsningen de beste forutsetningene for at dokumenter skal oppfylle kravene til elektroniske dokumenter. Sammenlignet med PDF-dokumenter sørger PEPPOL og andre XML-formater for langt bedre nøyaktighet og detaljnivå for alle dataene og høyt dokumentvalideringsnivå.

Når du distribuerer elektroniske dokumenter, er det ikke nødvendig å konfigurere flere mapper. Elektroniske dokumenter som utveksles mellom forretningsforbindelser, sendes via Continia Delivery Network. Når bedriften er registrert i Continia Delivery Network, vises alle innkommende elektroniske dokumenter på samme måte som de PDF-filer du mottar via e-post. Gjennom Continia Delivery Network vil dokumentene dine automatisk havne rett i Business Central, klare til behandling.

 

 

Hvordan får du det?

Microsoft Dynamics NAV eller Business Central on-premises:
distribusjon av elektroniske dokumenter er inkludert i XML Export-lisensen som er tilgjengelig for Continia Document Output. Mottak av dokumenter er inkludert i XML Import-lisensen som er tilgjengelig for Continia Document Capture.

Business Central online (også kjent som cloud eller SaaS):
som distribuerer elektroniske dokumenter, er inkludert i Continia Document Output tilgjengelig på Microsoft AppSource. Mottak av dokumenter er inkludert i Continia Document Capture, som er tilgjengelig på Microsoft AppSource