Continia Statement Intelligence 

Gjør bedriftens økonomisystem komplett ved å automatisere leverandørbetalinger og de påfølgende avstemmingsprosessene.


Saldering av kontoer

Synes du manuell bankavstemming er arbeidskrevende, tidkrevende og til og med plaget av feil?


Frigjør ressurser i økonomiavdelingen ved å importere kontoutskrifter fra banken, kontrollere vedlegg, kombinere betalinger og opprette betalingsbilag automatisk.


Continia Statement Intelligence inkluderer funksjonalitet for å laste inn elektroniske kontoutskrifter fra banken, noe som gjør at Continia Payment Management enkelt kan saldere bankkontoene dine. Dette krever ganske enkelt kontoutskrifter i elektronisk form.


Kontoutskriften lastes inn i Continia Payment Management, som finner de tilsvarende bankoppføringene eller kommer med forslag hvis det er flere alternativer. I tillegg opprettes foreslåtte kladdelinjer automatisk hvis bankoppføringen ikke kan bli funnet, for eksempel innskudd, renter, gebyrer og mer.

 

Saldering av kundebetalinger med noen få trinn

Når kontoutskriften for en gitt periode er lastet inn i Business Central, har Continia Payment Management allerede lukket og postert oppføringene.


Continia Statement Intelligence finner deretter alle betalinger fra kunde, enten via kontooverføring eller et annet format, inkludert utenlandsbetalinger, og oppretter disse oppføringene på betalingsbilaget.


Continia Statement Intelligence anerkjenner også faste, tilbakevendende poster som bankgebyrer. Hvis noen oppføringer er uklare etter avstemming, for eksempel feil i varslingsteksten, kan disse elementene automatisk overføres til en kladd, der du kan komme med posteringsforslag.

 

Enkel håndtering av valutakursforskjeller

Ulike valutaer håndteres også enkelt og effektivt. Når en faktura i utenlandsk valuta bokføres, blir den registrert i din lokale valuta med den dagens valutakurs. Etter dette overføres fakturabeløpet til banken via Continia Payment Management, og det vil tilsvarende være i den aktuelle dagens vekslingskurs.


Betalingen sendes til banken med Continia Payment Management, og den påfølgende kontoutskriften fra banken lastes inn i Continia Statement Intelligence, som finner tilsvarende bankoppføringer i Business Central.


Continia Statement Intelligence registrerer forskjeller i valutakursen fra den bokførte verdien til betalingskursen og foreslår automatisk at det blir opprettet kladdelinjer for å bokføre disse valutakursforskjellene på en valutaavvikskonto.

Hvordan får du det?

Microsoft Dynamics NAV eller Business Central on-premises - krever et kjøp av tilleggslisensen for Continia Payment Management, Statement Intelligence.

Business Central online (også kjent som cloud eller SaaS) - alle funksjonene er inkludert i Continia Payment Management tilgjengelig på Microsoft AppSource.