XML Export

Electronic invoice exchange


Med grundige valideringsregler og innfrielse av gjeldende formatkrav gir denne løsningen maksimal sikkerhet for problemfri sending – samtidig som mottatt-status sørger for en fullt oppdatert oversikt over alle dokumenter direkte i Business Central (sendt, videresendt eller mislykket).

Når du utvider Document Output-løsningen med XML Export-modulen, får du en komplett løsning for sending av alle typer dokumenter i hvilket som helst format – det være seg utskrifter, PDF eller XML.

 

Integrert med PEPPOL

Akkurat som med PDF-dokumenter, sender du PEPPOL- og andre XML-dokumenter automatisk fra forhåndsdefinerte e-postadresser, eller fra et bestemt bibliotek på en filserver. Ettersom samtlige data overføres automatisk fra de riktige feltene i Business Central, forbedres dataregistreringen fra dokumentene og det blir færre feil.


Sammenlignet med PDF-dokumenter gir OIOUBL-, OIOXML-, PEPPOL- og andre XML-formater en overlegen nøyaktighet og detaljgrad for alle data.

  

Formater som støttes som standard

Gjennom den innebygde valideringen legger løsningen optimalt til rette for at dokumentene skal innfri de landsspesifikke kravene til håndtering og sending av elektroniske dokumenter.


Løsningen inneholder en rekke populære formater som standard:

  • PEPPOL BIS 3 (internasjonal)

  • EHF (Norge)

  • XRECHNUNG (Tyskland)

  • Flere formater blir lagt til i løsningen fortløpende

 

Continia Delivery Network 

Den innebygde tjenesten Continia Delivery Network integreres i nettverket for utveksling av elektroniske data – PEPPOL eDelivery Networket. Hvis du altså allerede har leverandører tilknyttet PEPPOL eDelivery Network, kan du be dem om å sende dokumenter på denne måten. Via Continia Delivery Network leveres disse dokumentene automatisk til din Business Central – klare til behandling.

  

Tilleggsløsning for Continia Document Output

XML Export følger med programvaren for Continia Document Output, men krever ytterligere lisensiering. Eksisterende Document Output-kunder som er interessert i XML Export, må oppdatere Document Output for å få tilgang til løsningen. XML Export er tilgjengelig i alle versjoner av Microsoft Dynamics NAV og Business Central som støttes av Document Output.

Hvordan får du det?

Microsoft Dynamics NAV eller Business Central on-premises - krever kjøp av tilleggslisensen for Continia Document Output, XML Export.

Business Central online (også kjent som cloud eller SaaS) - alle funksjonene er inkludert i Continia Document Output tilgjengelig på Microsoft AppSource.