Microsoft

Versjon

6.50 utgitt september 2020

Dokumentasjon

Systemkrav

Brukerhåndbøker

Beregne prisen

Document Capture

Automatiser hvert trinn i den daglige dokumenthåndteringen og gjør den mer strømlinjeformet – fra mottak og registrering av et dokument, til godkjenning, postering og til slutt uthenting av tidligere behandlede dokumenter fra det digitale arkivet.

Automatisert datafangst

Continia Document Capture er den beste og mest omfattende end-to-end-tilleggsoppløsningen for Microsoft Dynamics som skanner, trekker ut OCR-data, registrerer, poster og arkiverer alle typer dokumenter med fulltekstsøkekompetanse.

PDF-filer lastes automatisk ned fra forhåndsdefinerte e-postadresser og behandles  ved hjelp av prisbelønt OCR-teknologi – uten noen brukerinvolvering overhodet. Papirdokumenter skannes ved hjelp av en stasjonær eller nettverksbasert skanner og følger samme flyt som PDF-filer.

All relevant informasjon om dokumenter overføres automatisk til de motsvarende feltene i Microsoft Dynamics NAV, noe som gjør det raskt og effektivt å registrere innkommende dokumenter.

Fakturaer i XML-format inneholder allerede all nødvendig informasjon og krever ikke OCR-behandling – du kan ganske enkelt importere disse ved hjelp av Continia XML-Import.

Fakturabehandling og -håndtering

Continia Document Capture gjør behandlingen og håndteringen av kjøpsfakturaer strømlinjeformet med et bredt spekter av nye funksjoner, som automatisert leverandørdeteksjon, dokumentoversikt, innkommende registrering og mye mer

Ved bruk av 3-veis-matching kan fakturaene automatisk matches til eksisterende kjøpsordre eller kvitteringer, samt godkjennes og posteres dersom beløpene er innenfor forhåndsdefinerte grenser.

Godkjenningsarbeidsflyter for alle

Godkjenning av fakturaer kan gjøres enten direkte i Microsoft Dynamics NAV eller online via en nettleser – slik at alle i organisasjonen kan få tilgang til godkjenningsarbeidsflyten. Godkjennere kan se den opprinnelige fakturaen på skjermen og enten godta, avvise, sette den på vent eller videresende den til en annen person for gjennomgang eller godkjenning. Kommentarer og vedlegg kan også enkelt legges til. 

Med  Continia Web Approval Portal  har alle ansatte uten direkte tilgang til Microsoft Dynamics NAV samme muligheter til å godkjenne fakturaer og andre dokumenter. 

Få tilgang til dokumenter fra hvor som helst

Det digitale arkivet i Continia Document Capture inneholder alle PDF-filer og skannede dokumenter, som lett kan nås fra relevante steder i Microsoft Dynamics NAV. Du kan åpne den opprinnelige PDF-fakturaen fra det posterte fakturakortet eller fra hovedbok-skjermbildet i Microsoft Dynamics NAV.

Det digitale arkivet er fullstendig indeksert, noe som betyr at du kan søke etter tekst i dokumenter, selv om informasjonen ikke er overført til et felt i Microsoft Dynamics NAV. Dette gjør det mulig å søke etter et bestemt referansenummer, serienummer eller annen informasjon i kjøpsfakturaer og andre dokumenter.

våre kunder

TECHNOLOGY PARTNERS