Microsoft

Versjon

1.11.01 utgitt august 2019

e-Documents Export

Automatiser kommunikasjonen med kunder over hele verden ved å sende elektroniske dokumenter som fakturaer, kreditnotaer og påminnelser rett fra Microsoft Dynamics NAV med denne tilleggsløsningen for Continia Document Output.

Enkel distribusjon av e-dokumenter

Send dokumentene deres elektronisk rett fra Microsoft Dynamics NAV med Continia e-Documents Export.

Gjennom grundige valideringsregler, i samsvar med gjeldende formatkrav, gir denne løsningen de beste forutsetningene for at utsending av dokumenter ikke skal mislykkes – samtidig som en mottaksstatus sikrer at man har en fullstendig oversikt over alle dokumenter direkte i Microsoft Dynamics NAV (sendt, videresendt eller mislykket).

Håndtering av alle formater

Continia e-Documents Export inneholder direkte kommunikasjon med ledende VANS-leverandører (Value Added Network Service) og gjør det dermed mulig å sende e-dokumenter gjennom det sikre nettverket til disse VANS-leverandørene, uansett format og direkte fra Microsoft Dynamics NAV. 

Løsningen gir mulighet til å sende e-dokumenter i følgende standardformater:

  • PEPPOL (2.0, 3.0)
  • OIOUBL (2.02)
  • EHF (2.0, 3.0)

Andre formater distribueres enkelt ved å konvertere dokumentene gjennom en VANS-leverandør.

Du kan spesifisere hvordan e-dokumenter skal håndteres – enten å plassere dem i en intern filmappe og distribuere dem selv, eller laste dem opp til et VANS-leverandørsystem direkte fra Microsoft Dynamics NAV.

Send e-dokumenter til kunder uten EAN/GLN-nummer

Microsoft Dynamics NAV krever som standard et EAN/GLN-nummer for sending av e-dokumenter. Når du bruker Continia e-Documents Export, kan du imidlertid registrere enten et EAN/GLN-nummer eller et VAT-nummer.

Du kan også registrere flere EAN/GLN-nummere på kunder og velge mellom disse ved distribusjon av e-dokumenter.

Enkel og rask implementering

Continia e-Documents Export legges enkelt til i deres Microsoft Dynamics NAV-løsning. Vær oppmerksom på at enkelte ekstra kostnader kan tilkomme med hensyn til VANS-leverandøren dere bruker. 

Løsningen er et tillegg for Continia Document Output, men den kan også kjøpes og brukes som en frittstående løsning.

Akseleratorer

TECHNOLOGY PARTNERS