Microsoft

Versjon

2.70 utgitt Maj 2019

Dokumentasjon

Systemkrav

Beregne prisen

Statement Intelligence

En tilleggsløsning for Continia Payment Management som gjør hele betalingshåndteringsprosessen strømlinjeformet ved import av bankkontoutdrag, automatisk vedleggsmatching, oppgjør i form av kombinerte betalinger og automatisk opprettelse av innskuddsblanketter.

Enkel balansering av kontoer

Continia Statement Intelligence inkluderer funksjonalitet for innlasting av elektroniske kontoutdrag fra banken, slik at  Continia Payment Management enkelt kan balansere bankkontoene deres. Dette krever bare at kontoudragene finnes i elektronisk format.

Bankkontoutdraget lastes inn i Continia Payment Management, som finner de tilsvarende bankoppføringene, eller kommer med forslag hvis det er flere alternativer. I tillegg opprettes foreslåtte motoppføringer automatisk hvis bankoppføringen ikke finnes, for eksempel innskudd, renter, gebyrer og mer.

Balansering av gjeldsbetalinger

Når bankkontoutdraget for en bestemt periode lastes inn i Microsoft Dynamics NAV, har Continia Payment Management allerede lukket og bokført oppføringene.

Continia Statement Intelligence finner så alle gjeldsbetalinger, enten via kontooverføring eller et annet format, inkludert utenlandske betalinger, og oppretter disse oppføringene på innskuddsblanketten.

Continia Statement Intelligence gjenkjenner også faste, gjentatte elementer, som bankgebyrer. Hvis det finnes uklare oppføringer etter avstemming, for eksempel feil i meldingsteksten, kan disse elementene automatisk overføres til et utkast der du kan legge inn posteringsforslag.

Enkel håndtering av valutakursdifferanser

Ulike valutaer håndteres også enkelt og effektivt med Continia Statement Intelligence. Når en faktura i en utenlandsk valuta posteres, registreres den i deres lokale valuta til den aktuelle kursen, og når fakturabeløpet overføres til banken via Continia Payment Management, vil det tilsvarende være basert på kursen den bestemte dagen.

Betalingen sendes til banken med Continia Payment Management, og det påfølgende bankkontoutdraget fra banken lastes inn i Continia Statement Intelligence, som finner de tilsvarende bankoppføringene i Microsoft Dynamics NAV.

Continia Statement Intelligence registrerer differansene i beløp mellom den posterte prisen og betalingsprisen, og foreslår automatisk at notatlinjer opprettes for å postere disse valutakursdifferansene på en egen prisdifferansekonto.

Akseleratorer

TECHNOLOGY PARTNERS