Document Capture

Komplett, digital faktureringsarbeidsflyt for Business Central-brukere

Document Capture er en fullstendig løsning for å importere, registrere, godkjenne og arkivere komplette kjøpsfakturaer og kreditnotaer direkte til Business Central. Andre dokumenttyper, for eksempel salgsordrer, kan håndteres på en lignende, enkel måte, og ved at brukeren trenger å gjøre svært lite. Dette gjør at du slipper å registrere innkommende dokumenter manuelt – det er slutt på manuell tasting.

Funktionalitetsoversigt

Essensiell

Inneholder all grunnleggende funksjonalitet for å håndtere kjøpsfakturaer og kreditnotaer, som PDF-filer eller elektroniske dokumenter, og lar deg gjenkjenne felt ved hjelp av OCR.

Obligatorisk
 • Automatisert oppsett og konfigurasjon

  Du får et raskt og enkelt oppsett, ettersom alt er installert med en standardkonfigurasjon når du starter.

 • Dedikerte e-postadresser

  Motta PDF- og XML-dokumenter som vedlegg i e-postmeldinger med dedikerte e-postadresser levert av Continia.

 • Prisbelønt OCR-gjenkjenning

  Gjenkjenn overskriftsinformasjon ved bruk av OCR, for eksempel fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, totalbeløp, osv.

 • Håndterer alle XML-formater

  Løsningen leveres med formatene PEPPOL BIS 3, OIOUBL, OIOXML, UBL, EHF, SVEFAKTURA, EBINTERFACE, XRECHNUNG.
  Det er enkelt å legge til andre formater med enkel konfigurasjon.

 • Kjøpsfakturaer og kreditnotaer

  Lag kjøpsfakturaer og kreditnotaer fra OCR-gjenkjente PDF-dokumenter.

 • Manuell deling og fletting

  Del en gruppe fakturaer i ett enkelt PDF-dokument manuelt inn i flere fakturaer eller kreditnotaer.

 • Konfigurerbare maler og felt

  Sett opp egendefinerte felt som skal gjenkjennes, fra fakturaer og kreditnotaer, for eksempel dimensjonskoder.

 • Batchbehandling og -registrering

  Registrer fakturaer og kreditnotaer enten én og én, eller registrer alle på en gang.

 • Fullstendig dokumentarkiv

  Finn og se det originale PDF- og XML-dokumentet til en faktura på bare sekunder ved å bruke den innebygde navigeringsfunksjonaliteten.

 • Dra og slipp

  Dra og slipp alle filvedlegg til en faktura, kreditnota eller leverandør.

Avansert henting

Denne modulen er relevant hvis du har komplekse dokumenter, flere selskaper, trenger å hente linjer eller vil behandle andre typer dokumenter.                                                                                

Ekstra funksjonalitet
 • Linjegjenkjenning

  Gjenkjenn linjer i en faktura eller kreditnota og overfør dem til kjøpslinjer.

 • Ubegrenset antall dokumenttyper

  Opprett og behandle andre dokumenttyper, for eksempel salgsordrer, kontrakter, leveringsnotater, osv.

 • Automatisert deling og fletting

  Del opp en gruppe fakturaer i ett enkelt PDF-dokument automatisk i flere fakturaer eller kreditnotaer.

 • Bedriftsidentifikasjon

  Motta alle dokumenter med én e-postadresse og få dem automatisk sendt til de riktige bedriftene.

Ordrematching

Match kjøpsfakturaer med eksisterende ordrer, publiserte kvitteringer, returordrer og publiserte returforsendelser. Et must for innkjøpsordrer og returordrer.

Ekstra funksjonalitet
 • Automatisert matching

  Match fakturaer og kreditnotaer automatisk med en eksisterende innkjøpsordre, publisert kvittering, returordre eller publisert returforsendelse.

 • Automatisert matching på overskriftsnivå

  Match fakturaer på ordrenummer og totalbeløp med den tilhørende innkjøpsordren eller publiserte kvitteringen.

 • Automatisert matching linje for linje*

  Match ved å bruke leverandørens varenummer, antall, enhetspris og linjebeløp for å finne tilhørende innkjøpsordrelinjer eller publiserte kvitteringslinjer.

  Merk - denne funksjonaliteten krever Modulet Advanced Capture.

 • Oversikt over matching

  Få en klar oversikt over automatisk matchede linjer, eller match linjer manuelt.

Document Approval

Denne modulen tilfører et bredt spekter av funksjonaliteter som er nødvendige for å kunne håndtere en ende-til-ende-godkjenningsarbeidsflyt i de fleste selskaper.

Ekstra funksjonalitet
 • Continia Web Approval Portal

  Gjør det mulig for alle ansatte uten direkte tilgang til Continia Document Capture 365 å få de samme mulighetene til å godkjenne fakturaer og andre dokumenter. Uansett hvor den ansatte befinner seg, og uansett enhet, er internettilgang alt som kreves for å få tilgang til og kunne godkjenne dokumenter.
  NOTE: Continia Web Approval Portal krever en Team Member bruker i Microsoft Business Central.

 • Automatisert godkjenning

  Konfigurer automatisk godkjenning av fakturaer og kreditnotaer hvis beløp er innenfor forhåndsdefinerte grenser (krever Order Matching-modulen).

 • Godkjenningsflyter

  Sett opp et ubegrenset antall godkjenningsflyter, og tilordne dem til individuelle fakturaer eller alle fakturaer fra bestemte leverandører.

 • Godkjenningsdeling

  Bruk godkjenningsdeling for å dele godkjenningen fra én person til en annen, eller konfigurer det slik at en leder kan se alle godkjenninger i avdelingen.

 • Tvinge gjennom godkjenning

  Tillat bruk av Tvungen godkjenning av fakturaer og kreditnotaer hvis bedriftens retningslinjer tillater det.

 • Dokumenter på vent

  Sett en faktura eller kreditnota på vent for å vise at den er gjennomgått, men ikke er klar til å godkjennes.

 • Ikke på kontoret

  Sett opp en vikar som skal håndtere godkjenninger for en godkjenner når han eller hun er borte fra kontoret over en lengre periode.

 • Videresending av dokumenter

  Gjør at en godkjenner kan videresende fakturaer eller kreditnotaer manuelt til en bestemt bruker.

 • Validering av beløp og dimensjon

  Sikrer at summen av alle kjøpslinjer samsvarer med totalbeløpet på den mottatte kjøpsfakturaen eller kreditnotaen.

 • Konto- og dimensjonstillatelser

  Gjør at du kan håndheve bedriftens retningslinjer for hvem som kan godkjenne hvilke kontoer og dimensjoner.

 • Fullstendig revisjonsspor

  Under godkjenningsprosessen logges hver versjon av en kjøpsfaktura eller kreditnota, slik at du alltid kan se hvem som har godkjent hva og når.

 • Kjøpstildelinger / forhåndsbokføring

  Mulighet for å få bokført totalbeløpene til hovedboken når en faktura eller kreditnota er ute for godkjenning.

Anvendt af ~15.000 kunder  

Opdag endnu flere fordele  

Dokumentasjon  

Besøk Continia Docs for å finne dokumentasjon rettet mot sluttbrukere, utviklere og IT-fagpersoner.

Dokumentasjon for on-premises

Dokumentation for Business Central online

Systemkrav for on-premises

Systemkrav for Business Central online

Versjonsoversikt 

On-premises kunder kan dra nytte av å oppgradere til nyere versjoner og få mer verdi med de nyeste funksjonene, oppdateringene og tekniske forbedringene. Få en oversikt over kommende og allerede utgitte funksjoner her.

Versjonsoversikt

Roadmap for kommende versjoner

Brukerinformasjon 

Våre brukerhåndbøker gir en grundig forklaring på hvordan du utfører forskjellige prosesser, inkludert installasjon og konfigurasjon. Du finner også en detaljert liste over støttede land for import av elektroniske dokumenter.

Brukerinformasjon

Import av elektroniske dokumenter

Teknologipartnere