Expense Management

Bruk Business Central til å koble kvitteringer til kontant- og kredittkortbetalinger.

Continia Expense Management gjør det enkelt for ansatte å sende inn kvitteringer for kredittkort- og kontantbetalinger samt rapporter for kjøregodtgjørelse og kostgodtgjørelse. Siden løsningen er integrert i Business Central, foregår utgiftshåndteringen i et brukergrensesnitt og på en måte du er vant med. En effektiv godkjenningsprosess og tett integrering med Google Maps og store kredittkortselskaper sørger i tillegg for at du får en topp løsning for utgiftsbehandling.

Funktionalitetsoversigt

Essensiell

Grunnleggende funksjonalitet for håndtering av utgifter. Du må legge til antallet av Expense-brukere.

Grunnleggende funksjonalitet
 • Tilgjengelig i Expense-appen, Expense Portal, Web Approval Portal og Business Central

  Gir brukerne muligheten til å rapportere inn utgifter.

 • Expense-appen for iOS og Android

  Med Continia Expense-appen er det svært enkelt å rapportere inn utgiftene dine, uansett hvor du befinner deg:
  Ta et bilde, skriv inn opplysningene som kreves, og send utgiften til godkjenning.

 • Continia Expense Portal

  I tillegg til Expense-appen for mobilenheter har brukerne også tilgang til Continia Expense Portal. Expense-brukere velger selv om de vil rapportere inn utgiftene fra Expense-appen på smarttelefonen sin eller via Continia Expense Portal på en datamaskin eller et nettbrett.

 • Continia Web Approval Portal

  Godkjennere som ikke har direkte tilgang til Continia Expense Management 365, kan godkjenne utgifter gjennom Continia Web Approval Portal. I så fall trenger du bare tilgang til nettet.
  Merk:
  Tilgang til Continia Web Approval Portal forutsetter minst ett teammedlem i Microsoft Business Central.

 • Arbeidsflyt for godkjenning

  Konfigurer en arbeidsflyt for godkjenning direkte i Continia Expense Management 365.
  Godkjennere kan se all informasjon om utgiftene, deriblant den vedlagte kvitteringen.
  I arbeidsflyten for godkjenning kan du godkjenne, avvise og sette utgifter på vent, eller du kan videresende dem til en annen godkjenner. Du kan også legge til kommentarer og vedlegg.

 • Legg ved bilder av kvitteringer

  Du kan legge ved et ubegrenset antall bilder til en utgift.

 • Legg ved et PDF-dokument til en utgift

  Du kan legge ved et PDF-dokument til nye og eksisterende utgifter.

 • Opprett oppgjør

  Med oppgjør kan du samle forskjellige typer dokumenter, som for eksempel utgifter, kjørelengde og diettutgifter, for en spesifikk reise eller periode eller for et prosjekt. Dermed får Expense-brukerne god oversikt. Godkjennerne kan se alle dokumentene og godkjenne alle samtidig i stedet for å godkjenne ett enkelt dokument om gangen.

 • Konfigurerbare felter

  All konfigurering av feltene som vises i appen, administreres direkte fra Dynamics 365 Business Central.

 • Automatisk arkivering

  Hent originaldokumentene ved hjelp av standardfunksjonen for navigering i Dynamics 365 Business Central.

 • Lag maler

  Gir muligheten til å opprette maler for regelmessige utgifter.

Transaksjoner med kredittkort

Transaksjoner knyttet til kredittkort importeres til Dynamics Business Central.                                                                                                           

Ekstra funksjonalitet
 • Integrasjon av bedriftskort

  Transaksjoner utført med bedriftens kredittkort kan automatisk importeres til Business Central.
  I Expense Management knyttes transaksjonene til registrerte utgifter.
  Du mottar et varsel direkte i appen.

 • Automatisk sammenknytting

  Du kan konfigurere kriterier i Business Central for å knytte importerte transaksjoner med kredittkort til innrapporterte utgifter.

 • Transaksjonsinformasjon som danner grunnlaget for utgifter

  Systemet genererer utgifter på bakgrunn av informasjon knyttet til kredittkorttransaksjonene. Som Expense-brukere behøver du bare å oppgi mer informasjon hvis du har fått beskjed om det, samt legge ved en kvittering før du rapporterer inn utgiftene.

 • Påminnelser

  Når det mangler kvitteringer, sendes det påminnelser til Expense-brukere.

Kilometergodtgjørelse

Løsningen har funksjonalitet for å håndtere bilutgifter når du er på farten.                                               

Ekstra funksjonalitet
 • Tilgjengelig i Expense-appen, Expense Portal, Web Approval Portal og Business Central

  Gir brukerne muligheten til å registrere kjørelengde.

 • Rapporter inn kjørelengde fra en smarttelefon eller via Expense Portal

  Du kan registrere kjørelengde direkte i Expense-appen på en iPhone eller Android-telefon.
  Du kan også rapportere inn kjørelengde via Expense Portal.

 • Registrering av kjørelengde gjennom Google Maps-integrasjon

  Takket være integrasjonen med Google Maps stemmer registreringene alltid, slik at også KM- godtgjørelsen blir riktig.

 • Legg til punkter i kjørelengden

  Gir muligheten til å legge til punkter i reiseruten din.

 • Se ruten i Business Central

  Informasjonen om den registrerte kjørelengden og et bilde av ruten presenteres direkte i Business Central.

 • Registrering av posisjon

  GPS-posisjonen registreres for å gjøre det enklere å beregne kjørelengden.

 • Lag maler

  Opprett maler for ruter du kjører flere ganger.

Diettgodtgjørelse

Det daglige diettbeløpet medarbeidere får til å dekke utgifter i forbindelse med reiser.                          

Ekstra funksjonalitet
 • Tilgjengelig i Expense-appen, Expense Portal, Web Approval Portal og Business Central

  Enkelt å rapportere inn og godkjenne diettutgifter direkte i Expense-appen på iOS- eller Android-mobilenheter.
  Du kan også sende inn og godkjenne diettutgifter via Expense Portal.

 • Utgiftsberegning for dager og måltider

  Beregn utgiftene for dager og måltider, deriblant krav knyttet til spesifikke land.

 • Konfigur satser og beløpsberegning

  Håndter alt tilknyttet diettutgifter, deriblant konfigurering av satser og beløpsberegning, direkte i Business Central.

 • Diettutgifter

  Du kan rapportere inn diettutgifter direkte i Expense-appen på iOS- eller Android-mobilenheter.
  Du kan også sende inn diettutgifter via Expense Portal.

 • Lag maler

  I Business Central er det enkelt å konfigurere satser og spesifikke felter du har behov for.

Anvendt af ~15.000 kunder

Opdag endnu flere fordele

Dokumentasjon  

Besøk Continia Docs for å finne dokumentasjon rettet mot sluttbrukere, utviklere og IT-fagpersoner.

Dokumentasjon for on-premises

Dokumentation for Business Central online

Systemkrav for on-premises

Systemkrav for Business Central online

Versjonsoversikt 

On-premises kunder kan dra nytte av å oppgradere til nyere versjoner og få mer verdi med de nyeste funksjonene, oppdateringene og tekniske forbedringene. Få en oversikt over kommende og allerede utgitte funksjoner her.

Versjonsoversikt

Roadmap for kommende versjoner

Brukerinformasjon 

Våre brukerhåndbøker gir en grundig forklaring på hvordan du utfører forskjellige prosesser, inkludert installasjon og konfigurasjon. Du finner også en detaljert liste over støttede land for import av elektroniske dokumenter.

Brukerinformasjon

Kredittkortoversikt

Teknologipartnere