Payment Management

Den enkleste måten å håndtere betalingsrelaterte prosesser på for Business Central-brukere

Hvis du jobber innen økonomi, kan det hende du opplever det som kostbart og tidkrevende å håndtere betalingsfiler til banken manuelt. I tillegg er du sannsynligvis interessert i å sørge for en stabil betalingsflyt og eliminere risikoen for tastefeil. Payment Management er en komplett betalingsløsning som sørger for at hele betalingsprosessen holder høy kvalitet og et høyt sikkerhetsnivå. 

Tabell over funksjoner

Essential

Med den obligatoriske Essential-modulen får du alle de grunnleggende funksjonene du trenger for å validere betalinger og dermed sikre at de oppfyller kravene til banken (ikke Direct Communication).

 • Opprett kredittkortbetalinger som kan sendes til banken

  Med Essential-modulen kan du opprette betalingsforslag og sende betalingene manuelt til banken i en fil. Med modulen Direct Communication slipper du å måtte håndtere filene manuelt.

 • Manuell kommunikasjon via filer

  Eksporter betalingsfiler, og last dem deretter inn i bankens betalingssystem. Betalingsfilene valideres, slik at de overholder bankenes krav til filformater og forhindrer frustrerende feil ved lasting av filer til banken.

  Filformater, betalingsmetoder og valideringsregler for betalinger oppdateres kontinuerlig med Continia Online.

 • Opprett flere betalingsjournaler

  Opprett flere betalingsjournaler for elektroniske betalinger, f.eks. en journal for hver bankkonto du foretar betalinger fra.

 • Individuelt oppsett av betalingsanvisning

  Definer en rekke innstillinger som bestemmer hvordan betalingen skal utføres i betalingsjournalen.

 • Utfør betalinger til forskjellige banker fra samme betalingsjournal

  I motsetning til standardversjonen av Business Central kan betalinger til alle bankkontoer opprettes i hver betalingsjournal, selv fra kontoer i forskjellige banker. Du kan slå sammen alle betalinger i samme betalingsjournal, slik at du enklere får oversikt.

 • 100 % avstemmingskontroll på alle betalingsposter med en unik betalingsreferanse

  Alle betalingsoppføringer er merket med en unik betalingsreferanse (UPR). Denne referansen følger betalingen gjennom systemet, fra du foretar en betaling til du mottar den igjen på det elektroniske kontoutskriften fra banken, der oppføringen må avstemmes.

  Den unike betalingsreferansen er et konsept som bare brukes i Continia-løsninger.

 • Automatisk utfylling av betalings-ID

  Når du mottar en kjøpsfaktura med et betalingsbilag, har de en unik betalings-ID (OCR-linje) som normalt angis på kjøpsfakturaen. Hvis du har opprettet en mal på leverandøren for beregning av betalings-ID på kjøpsfakturaen, fylles feltet ut automatisk på betalingen.

  Når du bruker Continia Document Capture, overføres betalings-ID-en automatisk.

 • Unik validering før du sender betalingen til banken

  Den omfattende valideringsmotoren og feilloggen gir en høy kvalitetssikringsgrad, slik at du trygt kan sende betalingene til banken samtidig som du minimerer risikoen for mislykkede betalinger.

 • Slå sammen betalinger per leverandør

  Slå sammen flere betalinger til samme leverandør. Dette kan være fordelaktig hvis banken tar høye gebyrer for enkeltbetalinger. Ved sammenslåing av betalinger opprettes det et varsel som gir leverandøren dokumentasjon på hva som er innkrevd, dvs. hvilke fakturaer og kredittnotater betalingen omfatter.

 • Visuell oversikt direkte i betalingsjournalen

  Når en utbetalingsjournal er opprettet, kan du se status for hver betaling (vises som både tekst og farge) og filtrere betalingene etter status. Linjene kan deretter behandles i batcher.

 • Historikk

  Se hva som har skjedd med en betaling etter at den er opprettet i betalingsjournalen. Du kan følge betalingsstatusen for de enkelte betalingene.

 • Funksjonalitet for lasting av digitale kontoutskrifter fra banken med Statement Intelligence

  Muliggjør enkel avstemming av bankkontoer via Payment Management-løsningen, som bare krever kontoutskriftene fra banken i digital form.

 • Importer kontoutskrifter

  Kontoutskrifter importeres til en standardjournal for kontoavstemming. Ved innlasting sikrer Payment Management at bankdata i den digitale utskriften tilordnes riktig i kontoavstemmingsjournalen og gjør det derfor ikke lenger nødvendig å tilordne data til de riktige feltene manuelt.

 • Automatisk bankavstemming

  Når kontoutskriften importeres, finner Statement Intelligence automatisk de motsvarende bankoppføringene. Hvis det ikke er direkte match, foreslås en mulig match hvis det er flere alternativer.

  Forslag til motpostering opprettes automatisk hvis bankposteringen ikke kan finnes, for eksempel betalinger, renter, gebyrer og mer.

 • Avstemming av leverandørbetalinger basert på unik betalings-ID

  Med Payment Management vil alle betalinger automatisk generere en unik betalingsreferanse-ID som følger med betalingen til banken og med tilbake til kontoavstemmingsjournalen via kontoutskriften.

  Den unike betalingsreferanse-ID-en sikrer at oppgjøret blir korrekt.

 • Avstemming av kundebetalinger i noen få trinn

  Når kontoutskriftene for en gitt periode lastes inn i Business Central, har Payment Management allerede lukket og postert kundeoppføringene.

  Statement Intelligence finner deretter alle kundebetalinger, enten de er utført via kontooverføring eller i et annet format, inkludert utenlandsbetalinger, og oppretter disse oppføringene i betalingsdokumentet.

Direct Communication

Kommuniser og utveksle betalingsinformasjon direkte og automatisk med banken, og slipp å måtte importere og eksportere betalings- og kontofiler manuelt.                                                                                                                                                                 

 • Mulighet for direkte kommunikasjon med banker som har støtte for dette

  Last ned innskuddsfiler og kontoutskrifter fra banken, samt importer kontoavstemmingsfiler direkte fra Business Central automatisk og uten å måtte lagre filene lokalt først.

  Muligheten til å kommunisere direkte med banken fra Business Central bidrar til å øke sikkerheten i bedriften, samtidig som risikoen for feil elimineres.

 • Håndter mislykkede betalinger direkte i Business Central

  Betalingene godkjennes i Payment Management og sendes til bankens elektroniske system, i én operasjon og uten å måtte gå ut av Business Central (eller godkjennes i bankens elektroniske system).

 • Statusvarsel for mottatte betalinger

  Statusvarsler sendes umiddelbart ved sending av betalinger.

  Hvis det er feil i en betaling, får du en detaljert beskrivelse av hva feilen er, og du kan rette feilen direkte i Payment Management. Deretter sender du ganske enkelt sender betalingen igjen. Du trenger ikke å logge inn og finne dem i bankens elektroniske system.

IBAN-oppslag

Generer leverandørens kontoinformasjon automatisk basert på IBAN-nummer.                                                                                                                                                                                                                                                 

 • Automatisk generering av bankkontodetaljer basert på IBAN-nummer

  Informasjonen fra den spesifikke banken opprettes automatisk av Continia Payment Management. Dette sparer tid ved at du slipper å innhente nødvendig informasjon selv, og sikrer at IBAN-nummeret er validert, og at kontoinformasjonen fylles ut riktig.

  Dette er en fordel når du må sette opp utenlandske bankkontoer der det kan være vanskelig å få tilgang til bankinformasjon.

Opdag endnu flere fordele

Dokumentasjon  

Besøk Continia Docs for å finne dokumentasjon rettet mot sluttbrukere, utviklere og IT-fagpersoner.

Vær oppmerksom på at det finnes to forskjellige versjoner av Payment Management:

Versjonsoversikt 

On-premises kunder kan dra nytte av å oppgradere til nyere versjoner og få mer verdi med de nyeste funksjonene, oppdateringene og tekniske forbedringene. 

Versjonsoversikt

 

Brukerinformasjon

Finn informasjon om bankene og betalingsmåtene som Payment Management støtter, både i Norge og andre lande.

Bankintegrasjon

Technology Partners