4 främsta anledningarna att välja Built Inside

 

Lär dig varför du kommer att dra nytta av lösningar som är byggda direkt i Business Central.

Byggs i innebär att ingen integration behövs

Implementeras och används globalt

Över 15 000 aktiva Continia-licenser i hela världen

#1 Billigare installationsprocess


Jämfört med externa installationer leder lösningar som byggs på Business Central-plattformen till minskad komplexitet och att mindre tid behöver läggas på implementeringsprocessen.

På så sätt försvinner den potentiella risken med att försöka få inkompatibla lösningar att fungera tillsammans. I slutändan får du en lösning som sparar tid och pengar när det gäller både inköp och installationsprocess.

#2 Klar att användas


Eftersom våra tilläggslösningar bygger på den befintliga Business Central-plattformen kan du börja använda tilläggslösningen direkt efter installation.


Dessutom behöver du inte ödsla tid och resurser på att lära dig ett nytt användargränssnitt. Du får direkt nytta av att användargränssnitten och arbetssättet förblir exakt desamma som gränssnittet du redan känner till från NAV och/eller Business Central.

#3 En kontakt – din Dynamics-partner


Tredjepartslösningar involverar ofta fler externa leverantörer, för både lösningen och integrationen. Men eftersom tekniken i våra lösningar är densamma som i Business Central, kan din befintliga Microsoft Dynamics-partner implementera och erbjuda support till även dem.


Den partner som redan känner till dig och din organisation kan med andra ord förse dig med tilläggslösningarna och eventuell hjälp som du kan behöva med inköp och installation.

#4 Enkel att underhålla


Eftersom lösningarna byggs direkt i Business Central är de enklare att underhålla. Uppdateringar av våra lösningar görs nästan exakt samtidigt som Microsoft släpper sina uppdateringar för Business Central.


Därför kan du vara säker på att dina lösningar alltid är uppdaterade.

Lösningar som BYGGS I Business Central är helt inbäddade i den befintliga plattformen, enkla att implementera och billigare att underhålla.