Document Capture

Effektivisera och automatisera varje steg av daglig dokumenthantering - från att ta emot och registrera ett dokument, till att godkänna, publicera och slutligen hämta tidigare bearbetade dokument från det digitala arkivet.

Automatiserad datainsamling

PDF-filer hämtas automatiskt från fördefinierade e-postadresser och bearbetas med hjälp av prisbelönt OCR-teknik - utan någon hjälp av användaren. Pappersdokument skannas med en skrivbords- eller nätverksskanner och följer samma flöde som PDF-filer.

All relevant information om dokument överförs automatiskt till motsvarande fält i Microsoft Dynamics NAV, vilket gör det snabbt och effektivt att registrera inkommande dokument.

Fakturor i XML-format innehåller redan all nödvändig information och kräver inte OCR-bearbetning - du kan enkelt importera dem med Continia XML-Import.

Fakturabearbetning och hantering

Continia Document Capture effektiviserar bearbetning och hanterar leverantörsfakturor med ett brett utbud av nya funktioner, som automatiserad avkänning av leverantören , dokumentöversikt, inkommande registrering och mycket mer

Med hjälp av 3-vägs matchning kan fakturor matchas automatiskt till befintliga inköpsorder eller kvitton och godkännas och registerföras om beloppen ligger inom fördefinierade gränsvärden.

Godkännandeflöden för alla

Godkännande av fakturor kan ske antingen direkt i Microsoft Dynamics NAV eller online med en webbläsare - vilket gör att alla i organisationen kan komma åt godkännandeprocessen. Godkännare kan se originalfakturan på skärmen och acceptera, avvisa, placera den i vänteläge eller vidarebefordra den till en annan person för granskning eller godkännande. Kommentarer och bilagor kan enkelt läggas till. 

Med Continia Web Approval Portal har alla anställda som inte har direkt tillgång till Microsoft Dynamics NAV samma möjligheter att godkänna fakturor och andra dokument. 

Tillgång till dokument var du än befinner dig

Det digitala arkivet i Continia Document Capture innehåller alla PDF-filer och skannade dokument, som lätt kan nås från relevanta platser i Microsoft Dynamics NAV. Du kan öppna den ursprungliga PDF-fakturan från det angivna fakturakortet eller huvudbokens inmatningsskärm i Microsoft Dynamics NAV.

Det digitala arkivet är fullt indexerat vilket innebär att du kan söka efter text på dokument, även om informationen inte har överförts till ett fält i Microsoft Dynamics NAV. Detta gör det möjligt att söka efter ett specifikt referensnummer, serienummer eller annan information på inköpsfakturor och andra dokument.

våra kunder

TECHNOLOGY PARTNERS