Microsoft

Version

1.11.01 släpptes august 2019

e-Documents Export

Automatisera kommunikationen med kunder över hela världen, genom att skicka elektroniska dokument som fakturor, kreditfakturor och påminnelser direkt från Microsoft Dynamics NAV med den här tilläggslösningen för Continia Document Output.

Enkel distribution av e-dokument

Skicka dina dokument elektroniskt direkt från Microsoft Dynamics NAV med Continia e-Documents Export.

Genom de grundliga valideringsreglerna i enlighet med tillämpliga formatkrav erbjuder den här lösningen de bästa förutsättningarna för att dokument inte misslyckas vid sändning. Samtidigt säkerställer mottagningsstatusen att det finns en fullständigt uppdaterad översikt över alla dokument direkt i Microsoft Dynamics NAV (skickad, vidarebefordrad eller misslyckad).

Hantera alla format

Continia e-Documents Export innehåller direkt kommunikation med ledande VANS-leverantörer (Value Added Network Service), vilket gör det möjligt att skicka dina e-dokument via säkra nätverk, oavsett format, direkt från Microsoft Dynamics NAV . 

Lösningen ger möjlighet att skicka e-dokument i följande standardformat:

  • PEPPOL (2.0, 3.0)
  • OIOUBL (2.02)
  • EHF (2.0, 3.0)

Andra format kan enkelt distribueras genom att konvertera dokumenten via en VANS-leverantör.

Du kan ange hur du hanterar dina e-dokument, antingen genom att placera dem i en intern filmapp och distribuera dem själv, eller så du kan du ladda upp dem till ett VANS-leverantörssystem, direkt från Microsoft Dynamics NAV.

Skicka e-dokument till kunder utan EAN/GLN-nummer

Microsoft Dynamics NAV kräver som standard ett EAN/GLN-nummer för att skicka e-dokument. Men när du använder Continia e-Documents Export kan du antingen registrera ett EAN/GLN-nummer eller momsnummer.

Du kan också registrera flera EAN/GLN-nummer för kunder och välja mellan dessa vid distribution av e-dokument.

Enkel och snabb implementering

Continia e-Documents Export kan enkelt läggas till i din Microsoft Dynamics NAV-lösning. Tänk på att det kan finnas vissa extra kostnader i förhållande till VANS-leverantören du använder. 

Lösningen är ett tillägg för Continia Document Output, men det kan också köpas och användas som en fristående lösning.

Acceleratorer

TECHNOLOGY PARTNERS