Microsoft

Version

2.70 släpptes Mai 2019

Dokumentation

Systemkrav

Beräkna ditt pris

Statement Intelligence

Tilläggslösning för Continia Payment Management som effektiviserar hela processen för hantering av betalningar genom att importera kontoutdrag, automatiskt matcha bilagor, avräkning av kombinerade betalningar och automatisk skapande av insättningsblanketter.

Enkel balansering av konton

Continia Statement Intelligence innehåller funktioner för att läsa in elektroniska kontoutdrag från banken, vilket gör att din Continia Payment Management -lösning enkelt kan balansera dina bankkonton. Detta kräver endast kontoutdrag i elektronisk form.

Kontoutdraget läses in i Continia Payment Management, som hittar motsvarande kontorader - eller ger förslag om det finns flera alternativ. Dessutom skapas föreslagna alternativ automatiskt om kontoraden inte kan hittas, till exempel insättningar, ränta, avgifter m.m.

Balansering av gäldenärbetalningar i få steg

När en viss periods kontoutdrag laddas in i Microsoft Dynamics NAV, har Continia Payment Management redan stängt och lagt in uppgifterna.

Continia Statement Intelligence hittar sedan alla gäldenärers betalningar, antingen via kontoöverföring eller annat format, inklusive utländska betalningar, och skapar dessa inlägg på insättningsblanketten.

Continia Statement Intelligence identifierar även fasta, återkommande inlägg, som bankavgifter. Om det finns några oklara inlägg efter avstämning, till exempel fel i meddelandetexten, kan dessa objekt automatiskt överföras till ett utkast där du kan lägga fram förslag.

Enkel hantering av valutakursdifferenser

Olika valutor hanteras också enkelt och effektivt med Continia Statement Intelligence. När en faktura i utländsk valuta blir inlagd, registreras den i din lokala valuta vid den angivna dagskursen och när fakturabeloppet överförs till banken via Continia Payment Management, kommer det motsvarande att vara i den specifika dagskursen.

Betalningen skickas till banken med Continia Payment Management och det efterföljande kontoutdraget från banken laddas in i Continia Statement Intelligence, som hittar motsvarande kontoinlägg i Microsoft Dynamics NAV.

Continia Statement Intelligence registrerar skillnader i prisbeloppet mellan det angivna priset och betalningspriset och föreslår automatiskt att journalraderna skapas för att lägga in dessa valutakursdifferenser på ett prisdifferenskonto.

Acceleratorer

TECHNOLOGY PARTNERS