Web Approval Portal

Med Continia Web Approval Portal kan alla anställda få tillgång till dokument som väntar på att bli godkända, närsomhelst utan att använda Microsoft Dynamics NAV-klienten och fortfarande få samma möjligheter att godkänna utgifter och andra dokument.

Godkänn från en dator, surfplatta eller en smartphone

Continia Web Approval Portal är en webbtjänst som är direktintegrerad i Microsoft Dynamics NAV-servern. Genom denna portal kan alla anställda godkänna utgifter och dokument även om de inte har direkt tillgång till Microsoft Dynamics NAV. Medarbetaren behöver bara ha tillgång till en webbläsare.

Oavsett var medarbetarna är kan de få tillgång till alla utgifter och handlingar som väntar på godkännande, genom att använda en PC, surfplatta eller en smartphone på Continia Web Approval Portal.

Lägg alla sorters dokument

När som helst under godkännandeflödet kan användarna lägga till bilagor på fakturan eller utgiften, såsom bilder, kalkylblad eller e-postmeddelanden. De bilagor som läggs till via Web Approval Portal är omedelbart tillgängliga för andra användare av Microsoft Dynamics NAV, vilket gör det snabbt och enkelt att hitta bilagorna - även efter att fakturan eller utgiften har lagts in i Microsoft Dynamics NAV.

Ingen installation behövs

Du kan använda Continia Web Approval Portal utan någon installation, eftersom portalen körs på vår Continia Online Service, som finns på Microsoft Azure.

Godkännanden på Web Approval Portal sker i realtid, vilket innebär att du alltid har en uppdaterad översikt över utgifter och dokument som väntar på godkännande.

Två Continia-lösningar, en webbportal

I ett enda system får du tillgång till godkännande av försäljningsfakturor, försäljningsorder, utgifter och körsträckor. Continia Approval Web Portal kräver bara en licens, men kan behandla dokument från både Continia Document Capture och Continia Expense Management.

Det innebär att när en användare loggar in på Continia Web Approval Portal, finns dokument som väntar på godkännande från både Continia Document Capture och Continia Expense Management.

Observera att när en godkännare loggar in på Continia Web Approval Portal, kommer denna åtminstone att använda en Microsoft Dynamics NAV Limited User. 

 

våra kunder

TECHNOLOGY PARTNERS