Document Capture

Komplett arbetsflöde för digitala fakturor för Business Central-användare

Document Capture är en helhetslösning för att importera, registrera, godkänna och arkivera fullständiga inköpsfakturor och kreditnotor direkt i Business Central. Andra typer av dokument, till exempel försäljningsordrar, kan hanteras på liknande och enkelt sätt – och med minimal användarinsats. På så sätt sparar du tid och slipper krånglet med att registrera inkommande dokument manuellt. Slut på all inmatning!

Funktionsöversikt

Grundläggande

Innehåller alla grundläggande funktioner för att hantera inköpsfakturor och kreditnotor, som PDF-filer eller elektroniska dokument, samt ger dig möjlighet att känna igen rubrikfält med OCR.

Obligatoriskt
 • Automatisk installation och konfiguration

  Dra fördel av en snabb och enkel installation eftersom allt installeras med en standardkonfiguration när du startar.

 • Dedikerade e-postadresser

  Ta emot PDF- och XML-dokument som är bifogade i e-postmeddelanden med dedikerade e-postadresser som tillhandahålls av Continia.

 • Prisbelönt OCR-igenkänning

  Känn igen rubrikinformation med hjälp av OCR, t.ex. fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, totalbelopp osv.

 • Hanterar alla XML-format

  Lösningen levereras med färdiga format, PEPPOL BIS 3, OIOUBL, OIOXML, UBL, EHF, SVEFAKTURA, EBINTERFACE och XRECHNUNG.
  Andra format än dessa är lätta att lägga till med en enkel konfiguration.

 • Inköpsfakturor och kreditfakturor

  Skapa inköpsfakturor och kreditfakturor från PDF-dokument med OCR-igenkänning.

 • Manuell delning och sammanslagning

  Dela manuellt upp en grupp med fakturor i ett PDF-dokument i flera fakturor eller kreditfakturor.

 • Konfigurerbara mallar och fält

  Ställ in anpassade fält som känns igen från fakturor och kreditfakturor, till exempel dimensionskoder.

 • Batchbearbetning och -registrering

  Registrera en faktura eller kreditfaktura i taget eller registrera alla på en gång.

 • Fullständigt dokumentarkiv

  Hitta och se det ursprungliga PDF- och XML-dokumentet av en faktura på några sekunder genom att använda den inbyggda navigeringsfunktionen.

 • Dra och släpp

  Dra och släpp alla bilagor till en faktura, kreditfaktura eller leverantör.

Avancerad hämtning

Denna modul är relevant om du har komplexa dokument, flera företag, behöver hantera rader eller vill bearbeta andra typer av dokument                                                                                         

Ytterligare funktioner
 • Radigenkänning

  Känn igen rader på en faktura eller kreditfaktura och överför dem till köpraderna.

 • Obegränsade dokumenttyper

  Skapa och bearbeta andra dokumenttyper, t.ex. försäljningsordrar, kontrakt, leveransmeddelanden osv.

 • Automatisk delning och sammanslagning

  Dela automatiskt upp en grupp med fakturor i ett PDF-dokument i flera fakturor eller kreditfakturor.

 • Företagsidentifiering

  Få alla dokument med en e-postadress och få dem automatiskt distribuerade till rätt företag.

Ordermatchning

Matcha inköpsfakturor med befintliga beställningar, bokförda kvitton, returordrar och bokförda returer. Ett måste för inköpsordrar och returordrar.

Ytterligare funktioner
 • Automatisk matchning

  Matcha fakturor och kreditfakturor automatiskt till en befintlig inköpsorder, bokfört kvitto, returorder eller bokförd retursändning.

 • Automatisk matchning på rubriknivå

  Matcha fakturor efter beställningsnummer och totalbelopp till motsvarande inköpsorder eller bokfört kvitto.

 • Automatisk matchning rad för rad*

  Matcha med hjälp av leverantörens artikelnummer, kvantitet, enhetspris och radbelopp för att hitta motsvarande rader för inköpsordrar eller rader för bokförda kvitton.


  Observera - den här funktionen kräver Advanced Capture modul.

 • Matchningsöversikt

  Få en bra överblick över automatiskt matchade rader eller matcha rader manuellt.

Dokumentgodkännande

I denna modul finns en mängd funktioner som är nödvändiga för att hantera hela arbetsflödet för godkännande hos de flesta företag.                                                                                                      

Ytterligare funktioner
 • Continia Web Approval Portal

  Gör det möjligt för alla anställda utan direktåtkomst till Continia Document Capture 365 att få samma möjlighet att godkänna fakturor och andra dokument. Det enda som krävs för att komma åt och godkänna dokument är internetåtkomst, oavsett var den anställda befinner sig och oavsett vilken enhet som används.
  Notera: Continia Web Approval Portal kräver som minst en Team Member för Microsoft Business Central.

 • Automatiskt godkännande

  Konfigurera automatiskt godkännande av fakturor och kreditfakturor om belopp ligger inom fördefinierade tröskelvärden (kräver modulen Ordermatchning).

 • Godkännandeflöden

  Ställ in ett obegränsat antal godkännandeflöden och tilldela dem till enskilda fakturor eller alla fakturor från specifika leverantörer.

 • Godkännandedelning

  Använd godkännandedelning för att dela godkännandet av en person till en annan, eller ställ in det så att en ansvarig kan se alla godkännanden inom sin avdelning.

 • Tvinga igenom godkännande

  Ge en superanvändare tillåtelse att tvinga igenom godkännande av fakturor och kreditfakturor om företagspolicyn tillåter det.

 • Dokument i vänteläge

  Sätt en faktura eller kreditfaktura i vänteläge för att visa att den har granskats, men inte är redo att godkännas än.

 • Frånvaromeddelande

  Ställ in en ersättare som ska hantera godkännanden av en godkännare, när han eller hon inte är i tjänst under en längre period.

 • Vidarebefordra dokument

  Ger en godkännare tillåtelse att vidarebefordra fakturor eller kreditfakturor manuellt till en specifik användare.

 • Validering av belopp och dimension

  Se till att summan av alla köprader matchar totalbeloppet på den mottagna inköpsfakturan eller kreditfakturan.

 • Behörigheter för konto och dimension

  Ger dig tillåtelse att verkställa företagets policy om vem som kan godkänna vilka konton och dimensioner.

 • Fullständigt revisionsspår

  Under godkännandeprocessen loggas varje version av en inköpsfaktura eller kreditfaktura så att du alltid kan gå tillbaka och se vem som godkände vad och när.

 • Inköpstilldelningar/förbokföring

  Möjlighet att få totalbeloppen bokförda till huvudboken när en faktura eller kreditfaktura väntar på godkännande.

Betrodda av 15.000 kunder 

Upptäck ännu fler fördelar

Dokumentation

Besök Continia Docs för att hitta all dokumentation riktad till slutanvändare, utvecklare och IT-proffs. Kolla in den mest använda tekniska informationen och handledningarna här.

Dokumentation

Systemkrav för on-premises 

Systemkrav för Business Central online 

Versionöversikt 

On-premises kunder kan dra nytta av uppgradering till nyare versioner och uppleva större värde från de senaste funktionerna, uppdateringarna, tekniska förbättringarna. Få en översikt över kommande och redan släppta funktioner här.

Versionöversikt

Roadmap

Användar information

Ta en titt på våra användarhandböcker som förklarar i detalj hur man utför olika affärsprocesser, inklusive installation och konfiguration. Du hittar också en detaljerad översikt över länder som stöds för import av elektroniska dokument.

Användarhandböcker 

Importera elektroniska dokument 

Teknologipartners