Expense Management

Använd Business Central för att koppla samman kvitton med kontantutlägg och kreditkortsutgifter

Continia Expense Management gör det enkelt för anställda att skicka in kvitton på köp med företagets kreditkort och kontantutlägg, milersättning och traktamente. Funktionen är integrerad i Business Central och alla aspekter av kostnadshanteringen görs på samma sätt som vanligt i ett välbekant användargränssnitt. Dessutom ingår en smidig godkännandeprocess och nära integration med Google Maps och vanliga kreditkortsleverantörer för att säkerställa att du får tillgång till en ultimat kostnadshanteringslösning.

Funktionsöversikt

Essential

Grundläggande funktionalitet för utläggshantering. Du måste ange antalet Expense-användare.

Grundläggande funktionalitet
 • Finns i Expense-appen, Expense Portal, Web Approval Portal och Business Central

  Tillåter användarna att lämna in utlägg.

 • Expense-app för iOS och Android

  I Continia Expense-appen kan du enkelt skicka in dina utlägg redan under resans gång:
  Ta en bild, fyll i de obligatoriska fälten, skicka för godkännande.

 • Continia Expense Portal

  Precis som med Expense-appen för mobila enheter har användarna också tillgång till Continia Expense Portal. Expense-användarna kan välja att skicka in sina utlägg från Expense-appen på sin telefon eller från Continia Expense Portal från en dator eller surfplatta.

 • Continia Web Approval Portal

  Som godkännare utan direkt tillgång till Continia Expense Management 365 kan du godkänna utlägg via Continia Web Approval Portal. Det enda som behövs är tillgång till internet.
  Obs:
  Tillgång till Continia Web Approval Portal kräver minst en teammedlem för Microsoft Business Central.

 • Godkännandeflöde

  Skapa ett godkännandeflöde direkt i Continia Expense Management 365.
  Som godkännare kan du se all information om utläggen inklusive bifogat kvitto.
  I godkännandeflödet kan du godkänna, avvisa, pausa eller vidarebefordra till en annan godkännare. Du kan också lägga till kommentarer och bilagor.

 • Bifoga foto av ett kvitto

  Bifoga ett obegränsat antal foton till ett utlägg.

 • Bifoga ett pdf-dokument till ett utlägg

  Du kan bifoga ett pdf-dokument till både nya och befintliga utlägg.

 • Skapa reseräkningar

  Med reseräkningar kan du gruppera olika typer av dokument som utlägg, körmil och traktamenten för en viss resa, ett visst projekt eller en viss period. En reseräkning är en bra översikt för användaren. Godkännaren kan visa alla dokument och godkänna alla samtidigt i stället för att behöva godkänna utläggen ett och ett.

 • Konfigurerbara fält

  All konfiguration av fält som visas i appen hanteras direkt från Dynamics 365 Business Central.

 • Automatisk arkivering

  Hämta originaldokumenten med hjälp av standardfunktionen Navigera i Dynamics 365 Business Central.

 • Skapa mallar

  Ger möjlighet att skapa mallar för återkommande utlägg.

Kreditkortstransaktioner

Kreditkortsrelaterade transaktioner importeras till Dynamics Business Central.

Ytterligare funktioner
 • Integration för företagskreditkort

  Du kan importera transaktioner för företagskreditkort automatiskt till Business Central.
  Expense Management länkar transaktioner till registrerade utlägg.
  Du får ett meddelande direkt i appen.

 • Automatisk matchning

  Du kan ställa in matchningskriterier i Business Central för att matcha importerade kreditkorttransaktioner med inlämnade utlägg.

 • Transaktionsinformation som används för utlägg

  Systemet använder information från kreditkortstransaktionen för att skapa ett utlägg. Som utläggsanvändare behöver du bara tillhandahålla ytterligare information vid behov och bifoga ett kvitto innan du skickar in.

 • Påminnelser

  Expense-användarna får påminnelser om det saknas kvitton.

Milersättning

Inkluderar funktionalitet för resenärer för hantering av milersättning redan under resans gång.

Ytterligare funktioner
 • Finns i Expense-appen, Expense Portal, Web Approval Portal och Business Central

  Medger registrering av milersättning.

 • Skicka in körsträcka via telefonen eller Expense Portal

  Du kan skicka in körsträckor direkt från Expense-appen på en iPhone eller Android-telefon.
  Du kan också skicka in körsträckor från Expense Portal.

 • Registrering av körsträcka med Google Maps-integration

  Integrationen med Google Maps ger en korrekt registrering varje gång, vilket säkerställer korrekt ersättning.

 • Lägg till viapunkter till körsträckan

  Ger möjlighet att lägga till viapunkter i din rutt.

 • Översikt över körsträcka i Business Central

  Information om körsträckan presenteras direkt i Business Central, inklusive en bild av rutten.

 • Registrera plats

  GPS-platsen registreras så att det blir lättare att skapa körsträckor.

 • Skapa mall

  Skapa mallar för återkommande rutter.

Traktamente

Dagstraktamentet du ger dina anställda för att täcka reserelaterade affärsutlägg.

Ytterligare funktioner
 • Finns i Expense-appen, Expense Portal, Web Approval Portal och Business Central

  Enkelt att skicka in och godkänna traktamente direkt från Expense-appen på iOS- eller Android-enheter.

 • Beräkning av dagar och måltider

  Beräkna kostnaden för dagar och måltider, inklusive specialregler för vissa länder.

 • Inställning och beräkning av belopp

  Hantera allt som är relaterat till traktamenten, inklusive inställning och beräkning av belopp, direkt i Business Central.

 • Dagpenning

  Du kan skicka in traktamente direkt från Expense-appen på iOS- eller Android-enheter.
  Du kan också skicka in traktamenten från Expense Portal.

 • Skapa mallar

  Du kan enkelt ange belopp och specifika fält som krävs i Business Central.

Betrodda av 15.000 kunder

Upptäck ännu fler fördelar

Dokumentation  

Besök Continia Docs för att hitta all dokumentation riktad till slutanvändare, utvecklare och IT-proffs. Kolla in den mest använda tekniska informationen och handledningarna här.

Dokumentation

Systemkrav för on-premises

Systemkrav för Business Central online

Versionöversikt  

On-premises kunder kan dra nytta av uppgradering till nyare versioner och uppleva större värde från de senaste funktionerna, uppdateringarna, tekniska förbättringarna. Få en översikt över kommande och redan släppta funktioner här.

Versionöversikt

Roadmap

Användar information  

Ta en titt på våra användarhandböcker som förklarar i detalj hur man utför olika affärsprocesser, inklusive installation och konfiguration.

Användarhandböcker

Översikt över kreditkort

Teknologipartners