Payment Management

Det enklaste sättet att hantera betalningsrelaterade processer för Business Central-användare

Om du arbetar med ekonomi har du kanske upplevt att det är både kostsamt och tidskrävande att hantera betalningsfiler till banken manuellt. Dessutom vill du förmodligen säkerställa ett stabilt betalningsflöde och undvika risken för inmatningsfel. Payment Management är en komplett betalningslösning som garanterar mycket hög kvalitet och säkerhet under hela betalningsprocessen. 

Upptäck ännu fler fördelar

Funktionsmatris

Essential

Med den obligatoriska Essential-modulen får du alla grundläggande funktioner som du behöver för att validera dina betalningar, vilket säkerställer att de uppfyller kraven från din bank (inte Direct Communication).

 • Skapa kreditkortsbetalningar som kan skickas till banken

  Med Essential-modulen kan du skapa betalningsförslag och skicka betalningarna manuellt till din bank med hjälp av en fil. Med Direct Communication-modulen slipper du hantera filerna manuellt.

 • Manuell kommunikation med hjälp av filer

  Exportera betalningsfiler och ladda sedan upp dem i bankens betalningssystem. Betalningsfilerna valideras så att de uppfyller bankernas krav på filformat, vilket förhindrar frustrerande fel när filerna ska laddas upp till banken.

  Filformat, betalningsmetoder och valideringsregler för betalningar uppdateras kontinuerligt med Continia Online.

 • Skapa flera betalningsjournaler

  Skapa flera betalningsjournaler för elektroniska betalningar, till exempel en journal för varje bankkonto som används för betalningar.

 • Individuell inställning av betalningsutkast

  Ange en inställningsserie för att bestämma hur betalningen ska utföras i betalningsjournalen.

 • Gör betalningar till olika banker från samma betalningsjournal

  Till skillnad från standardversionen av Business Central kan betalningar till alla bankkonton skapas i varje betalningsjournal, även från konton i olika banker. För bättre överblick kan du sammanfatta alla betalningar i samma betalningsjournal.

 • 100 % avstämningsmatchning på alla betalningsobjekt med en unik betalningsreferens

  Alla betalningsposter märks med en unik betalningsreferens (UPR). Denna referens följer betalningen genom systemet, från att du gör en betalning till dess att du får tillbaka den på det elektroniska kontoutdraget från banken, där inmatningen ska stämmas av.

  Den unika betalningsreferensen är ett koncept som endast implementeras i Continias lösningar.

 • Betalnings-id fylls i automatiskt

  När du får en faktura att betala finns ett unikt betalnings-id (OCR) som normalt anges på fakturan. Om du har skapat en mall för leverantören för beräkning av betalnings-id på fakturan kommer fältet att fyllas i automatiskt på betalningen.

  När du använder Continia Document Capture överförs fakturans betalnings-id automatiskt.

 • Unik validering innan du skickar betalningen till banken

  Den omfattande valideringsmotorn och felloggen ger en hög kvalitetssäkringsnivå, så att du kan skicka dina betalningar till banken på ett säkert sätt och samtidigt minimera risken för att betalningar misslyckas.

 • Sammanfatta betalningar per leverantör

  Sammanfatta flera betalningar till samma leverantör. Detta kan vara en fördel om banken tar ut höga avgifter för enskilda betalningar. Vid sammanställning av betalningarna skapas ett meddelande som dokumenterar för leverantören vad som har sammanställts, dvs. vilka fakturor och kreditnotor som betalningen omfattar.

 • Visuell översikt direkt i betalningsjournalen

  När en utbetalningsjournal har skapats kan du se statusen för varje betalning (visas med både text och färg) och filtrera betalningarna efter deras status. Raderna kan därefter bearbetas i omgångar.

 • Historik

  Se vad som har hänt med en betalning efter att den har skapats i betalningsjournalen. Du kan följa betalningsstatusen för de enskilda betalningarna.

 • Funktion för att ladda digitala kontoutdrag från banken med Statement Intelligence

  Gör det enkelt att stämma av dina bankkonton med din Payment Management-lösning. Det enda som krävs är kontoutdragen från banken i digital form.

 • Importera bankkontoutdrag

  Bankkontoutdrag importeras till en standardjournal för bankkontoavstämning. Vid inläsning ser Payment Management till att bankdata i den digitala utskriften mappas korrekt till bankkontoavstämningsjournalen, vilket eliminerar behovet av att mappa data till rätt fält manuellt.

 • Automatisk bankavstämning

  När bankkontoutdraget importeras hittar Statement Intelligence automatiskt motsvarande bankuppgifter. Om det inte finns någon direkt matchning föreslås en möjlig matchning om det finns flera alternativ.

  Förslag på motsvarande poster skapas automatiskt om bankposten inte kan hittas, som betalningar, räntor, avgifter med mera.

 • Avstämning av leverantörsbetalningar baserat på ett unikt betalnings-id

  Med Payment Management genererar alla betalningar automatiskt ett unikt betalningsreferens-id som följer med betalningen till banken, och tillbaka från bankkontoavstämningsjournalen via kontoutdraget.

  Utifrån detta unika betalningsreferens-id kan du säkerställa en korrekt avräkning.

 • Avstämning av kundbetalningar i ett fåtal steg

  När kontoutdragen för en specifik period överförs till Business Central har Payment Management redan stängt och bokfört kundposterna.

  Statement Intelligence letar upp alla kundbetalningar, oavsett om de är kontoöverföringar eller i ett annat format, inklusive utlandsbetalningar, och skapar dessa poster i betalningsdokumentet.

Direct Communication

Kommunicera och utbyt betalningsinformation direkt och automatiskt med din bank, vilket eliminerar behovet av manuell import och export av betalnings- och bankkontofiler.

 • Möjlighet till direktkommunikation med banker som har stöd för detta

  Ladda ner insättningsfiler och kontoutdrag från banken samt importera bankkontoavstämningsfiler direkt från Business Central automatiskt och utan att först behöva spara filerna lokalt.

  Möjligheten att kommunicera direkt med banken från Business Central bidrar till att öka säkerheten i företaget, samtidigt som risken för fel elimineras.

 • Hantera misslyckade betalningar direkt i Business Central

  Betalningarna godkänns i Payment Management och skickas till bankens onlinesystem i ett steg och utan att lämna Business Central (eller godkänns i bankens onlinesystem).

 • Statusmeddelande för mottagna betalningar

  Statusmeddelanden skickas direkt efter att betalningar har skickats.

  Om det finns fel i en betalning får du en utförlig beskrivning av vad felet är och du kan rätta till felet direkt i Payment Management. Sedan skickar du bara iväg betalningen igen. Du behöver inte logga in och hitta betalningarna i bankens onlinesystem.

IBAN-sökning

Generera information om leverantörernas bankkonton automatiskt baserat på IBAN-nummer.

 • Automatisk generering av bankkontouppgifter baserat på IBAN-nummer

  Informationen som tillhandahålls av den specifika banken skapas automatiskt av Continia Payment Management. Detta sparar tid eftersom du inte behöver leta fram nödvändig information själv, samtidigt som du ser till att IBAN-numret är validerat och att bankkontouppgifterna är korrekt ifyllda.

  Detta kan vara en fördel när du behöver lägga in utländska bankkonton där bankinformationen kan vara svår att komma åt.

Teknisk information

Dokumentation

Observera att det finns två olika versioner av Payment Management för on-premises: 

Systemkrav för on-premises versioner

Systemkrav för Business Central Online

Översikt över versioner

On-premises kunderna kan dra nytta av att uppgradera till nyare versioner och få ett större värde av de senaste funktionerna, uppdateringarna och de tekniska förbättringarna. 

Versionsoversikt

Färdplan för lösningar

 

Användarinformation

Hitta information om de banker och betalningsmetoder som Payment Management stöder, både i Danmark och i andra länder.

Integration av banken

Technology Partners