Payment Management

Den enkleste måde at håndtere betalingsrelaterede processer for Business Central-brugere

Administrationen af betalinger kan ende med at blive en kostbar affære for din virksomhed, fordi betalingen af leverandører ofte kan medføre unødvendige omkostninger såsom betalingsgebyrer som følge af for sen betaling, tidsforbrug i forbindelse med korrigering af fejl, mistede betalingsrabatter og ressourceforbrug ved import og eksport af filer til og fra banken.  

Payment Management er en komplet betalingsløsning, der sikrer god kvalitet og giver et højt sikkerhedsniveau gennem hele betalingsprocessen. 

Funktionalitetsoversigt 

Essential

Indeholder den grundlæggende opsætning, som er nødvendig for at kunne validere betalinger og kommunikere med banken (ikke direkte kommunikation).

 • Lav kreditkortbetalinger, der kan sendes til banken

  Med Essential modulet kan du oprette betalingsforslag, og herefter sender du manuelt betalingerne til din bank via en fil. Vælger du at tilkøbe modulet Direkte Kommunikation undgår du at skulle håndtere filerne manuelt.

 • Manuel kommunikation via filer

  Udlæs filer som efterfølgende findes og indlæses i bankens betalingssystem. Betalingsfilerne bliver valideret så de overholder bankernes krav til filformater, hvilket sparer dig for ærgerlige problemer ved filindlæsning til banken.

  Filformater, betalingsmetoder og valideringsregler for betalinger opdateres løbende ved hjælp af Continia Online.

 • Mulighed for at oprette flere udbetalingskladder

  Opret flere udbetalingskladder til elektroniske betalinger, f.eks. en kladde for hver bankkonto der betales fra.

 • Individuel opsætning af kladder

  Definér en række faste indstillinger for, hvordan en kørsel afvikles for hver udbetalingskladde.

 • Betaling til alle banker i en og samme kladde

  Modsat standardudgaven af Business Central, kan der på hver udbetalingskladde oprettes betalinger til alle bankkonti, også selv om det er konti i forskellige banker. Du har altså mulighed for at samle alle betalinger i en udbetalingskladde.

 • 100% udligningsmatch på alle betalingsposter med Unique Payment Reference

  Alle betalingsposter påføres altid en unik betalingsreference (UPR – Unique Payment Reference). Betalingsreferencen følger betalingen hele vejen gennem systemet, fra du danner en betaling til den, modtages igen på det elektroniske kontoudtog fra banken, hvor posteringen skal afstemmes.

  Unique Payment Reference er et koncept, der kun er implementeret i Continia Softwares produkter.

 • Automatisk udfyldning af Betalings-ID

  Når du modtager en købsfaktura med et indbetalingskort påtrykt er der på disse indbetalingskort et Betalings-ID (OCR-linjen) som normalt skal indtastes på købsfakturaen. Hvis du på kreditor har udfyldt en "skabelon" til beregning af Betalings-ID ‘et på købsfakturaen, udfyldes feltet automatisk på betalingen.

  Ved anvendelse af Continia Document Capture overføres BetalingsID automatisk.

 • Unik validering inden du sender betalingen til banken

  Den omfattende valideringsmotor og fejl-log giver et højt niveau af kvalitetssikring, så du trygt kan sende dine betalinger til banken og samtidigt minimere risikoen for, at betalingerne fejler.

 • Samlebetaling pr. kreditor

  Sammenlæg flere betalinger til samme kreditor. Det kan bl.a. være en fordel, hvis din bank opkræver høje gebyrer på de enkelte betalinger. Samtidig med at posterne ligges sammen, dannes en advisering, der dokumenterer til kreditor, hvad der er samlet, altså hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dækker.

 • Visuelt overblik direkte i udbetalingskladden

  Når en udbetalingskladde er dannet, kan du se status for hver enkelt betaling (vises som både tekst og farve), og eventuelt filtrere betalingerne efter deres status, og derefter behandle linjerne bundtvis.

 • Historik

  Se hvad der er sket med en betaling, siden den blev oprettet i udbetalingskladden. Dette giver dig muligheden for at følge diverse status, der er dannet på den enkelte betaling.

 • Funktioner til indlæsning af digitale kontoudskrifter fra banken med Statement Intelligence

  Dette muliggør nem afstemning af dine bankkonti gennem din Payment Management løsning. Det eneste det kræver er, at du har bankens kontoudskrifter i digital form.

 • Indlæsning af kontoudskrifter

  Kontoudskriften indlæses i en standardkladde for bankkontoafstemning. I forbindelse med indlæsningen sikrer Payment Management, at bankdata i den digitale udskrift mappes korrekt ind i bankkontoafstemningskladden, uden at du behøver koncentrere dig om at mappe data til de korrekte felter.

 • Automatisk afstemning

  Når kontoudskriften indlæses, vil Statement Intelligence automatisk finde de tilsvarende bankposter. Findes der ikke et direkte match, vil der som oftest blive stillet et forslag til et muligt match, hvis der er flere muligheder.

  Der oprettes automatisk forslag til modpostering, hvis bankposteringen ikke kan findes, for eksempel indbetalinger, renter, gebyrer med mere.

 • Afstemning af kreditorbetalinger ud fra unikt betalingsid

  Med Payment Management vil alle udbetalinger automatisk få genereret et unikt betalingsreference-id som følger betalingen til banken, og med tilbage til bankkontoafstemningskladden via kontoudskriften.


  Ud fra det unikke betalingsreference-id, vil der altid kunne sikres en korrekt udligning.

 • Afstemning af debitorindbetalinger i få trin

  Når kontoudtogene for en vis periode indlæses i Business Central, har Payment Management allerede lukket og bogført debitorposterne.

  Herefter finder Statement Intelligence alle debitorindbetalinger, hvad enten der er tale om kontooverførsler eller et andet format, herunder betalinger fra udlandet, og opretter disse poster på betalingsbilaget.

Direkte kommunikation

Eliminér behovet for manuel import og eksport af betalings- og bankkontofiler ved at kommunikere og udveksle betalingsoplysninger direkte og automatisk med din bank.  

 • Understøttelse af direkte kommunikation for de banker, der tilbyder dette

  Hent indbetalingsfiler og kontoudtog fra banken, samt indlæse bankkontoafstemningsfiler direkte fra Microsoft Dynamics 365 Business Central - helt automatisk og uden at skulle gemme filerne lokalt først.

  Mulighed for at kommunikere direkte med banken fra din Business Central er med til at øge sikkerheden i virksomheden, og samtidigt eliminere risikoen for fejl.

 • Håndtering af fejlbetalinger direkte i Business Central

  Betalingerne godkendes i Payment Management og sendes til bankens online system, i én arbejdsgang og uden at forlade Microsoft Dynamics 365 Business Central (eller godkendes i bankens online system).

 • Statussvar retur, der indeholder kvittering for modtagelse af betaling,

  Du får statussvar retur med det samme, der indeholder kvittering for modtagelse af betalingen samt status for Betalt og evt. fejl.

  Hvis der er fejl i en betaling, får du en udførlig beskrivelse af, hvad fejlen er, og du retter fejlen direkte i Payment Management, hvorefter du blot sender betalingen afsted igen. Du slipper altså for at logge ind og finde dem i bankens online system.

IBAN-opslag

Med dette modul kan du lave IBAN-opslag på kreditor bankkontokortet. Dette giver dig mulighed for at oprette en kreditor bankkonto, udelukkende på baggrund af IBAN-nummer.

 • Indtast IBAN-nummeret på kreditor bankkontoen

  De oplysninger der er stillet til rådighed af den konkrete bank, bliver automatisk oprettet af Continia Payment Management 365. Hermed sparer du tid, ved ikke selv at skulle indhente de nødvendige oplysninger, samtidig med at du sikrer, at IBAN-nummeret bliver valideret, og at bankkontoinformationerne bliver udfyldt korrekt.

  Dette kan især være en fordel, når du skal oprette udenlandske bankkonti, hvor bankinformationer kan være svært tilgængelige.

Opdag endnu flere fordele 

Anvendt af ~15.000 kunder  

Teknisk information

Dokumentation 

Bemærk, at der er to forskellige versioner af Payment Management:

 

Minimumskrav for APP on-premises versioner

Minimumkrav for APP online versioner

Minimumskrav for FOB versioner

Versionsoverblik 

On-premises kunder kan drage fordel af at opgradere til nyere versioner og få tilført mere værdi med de nyeste funktioner, opdateringer og tekniske forbedringer. Få et overblik over kommende og allerede frigivne funktioner her.

Versionsoverblik

Roadmap for kommende versioner

Bankinformation 

Find information om de banker og betalingsmetoder, som Payment Management understøtter, både i Danmark og andre lande.

Bank integration

Teknologipartnere