Expense Management

Digitalisér dine medarbejderudgifter

Strømlin og digitalisér dine processer for medarbejderudgifter for at få mere præcise data vedrørende medarbejderforbruget, mens du forbedrer produktiviteten i bogholderiet

Overblik i realtid over medarbejderudgifter

Som CFO ved du, hvor besværligt det kan være at få samlet dataene vedrørende medarbejderudgifter. Digitalisér dine processer for behandling af medarbejderudgifter og få nem adgang til et overblik over alle medarbejderudgifter i realtid. På den måde får du med det samme et overblik over de udgifter, som medarbejderne tilfører virksomheden.

Du kan derfor

  • Hurtigere og mere effektivt lukke månedsafslutningerne
  • Meget nemmere træffe beslutninger på et informeret grundlag omkring næste måneds medarbejderforbrug

Frigør mere tid og indsend udlæg, uanset hvor du er

Med Expense Management, kan du indsende dine rejseafregninger, diæter og kørsel igennem din smartphone, uanset hvor du er – hvad end du er på konference eller på hjemmekontoret.

Du kan også håndtere tilbagevendende online abonnementer på dit firmakort, som f.eks.:

  • Dit abonnement til CFO Journal
  • Blæk til printeren på hjemmekontoret
  • Fyraftens-is til teamet om fredagen
  • Meget mere

Forbedr produktiviteten i dit bogholderi

Ved at digitalisere virksomhedens processer for indsendelse af medarbejderudgifter, kan du reducere antallet af manuelle opgaver, som dit bogholderi bruger på at indsamle og håndtere medarbejderudgifterne. Dine bogholdere får alle medarbejderudgifterne direkte ind i Business Central på daglig basis og kan automatisk matche kvitteringer og afstemme indkommende udgifter med firmakortstransaktionerne fra banken.

 Hurtig og nem godkendelse

Ligesom du kan indsende udgifterne, uanset hvor du er, kan du også godkende direkte fra Business Central eller Continia Web Approval Portal.

Derudover kan du opsætte regler for forhåndsgodkendelse, som gør medarbejderne i stand til at bruge et specifikt beløb, når de f.eks. skal til konference, eller hvis de skal købe udstyr til hjemmekontoret.  

 

Book en demo nu! 

 Kom i gang med det samme!

Du kan komme igang med at bruge Expense Management med det samme, efter det er blevet installeret, netop fordi det er Built Inside – altså indbygget i den eksisterende Business Central brugerflade.  

På grund af at løsningen er indbygget i Business Central, er den billigere at installere, nemmere at vedligeholde, og du kan undgå en masse integrationsproblemer.  

 

Lær mere om BUILT INSIDE

Hør hvad Bazecamp mener!
 

"Det er blevet meget hurtigere at indsende medarbejderudgifter, og jeg tror det er blevet meget sjovere for medarbejderne at indsende deres rejseafregninger end det var før, hvilket virkeligt har forbedret at få styr på deres udgifter."
Monique Jaqqam, CFO @ Basecamp