Farvel til Continia e-Documents løsningerne

Vi samler alt omkring eletronisk fakturering i Continia Delivery Network igennem Document Capture og Document Output.

Med integrationen af NemHandel i Continia Delivery Network har vi ikke bare forbedret vores service til at håndtere ind – og udgående elektroniske fakturaer i Business Central. Det betyder tilmed, at dine kunder kan samle alt omkring elektronisk fakturering ét sted. 

Både Continia e-Documents løsningerne og Continia Delivery Network dækker basalt det samme forretningsbehov med integrationen til NemHandel, og af denne grund vælger vi at stoppe for udviklingen og supporten af Continia e-Documents, med virkning fra 1. september 2022. 

 

Ved på den måde at simplificere vores portefølje af løsninger, gør vi det det nemmere for dig at forholde dig til elektronisk fakturering ved at have ét produkt til et forretningsbehov:

  • Registring af indgående elektroniske dokumenter og behanding af information på dokumentet i Business Central med Continia Document Capture.

  • Håndtering af processen med at sende elektroniske dokumenter nemt og effektivt med Continia Document Output.

 

Læs mere omkring sikker udveksling af e-dokumenter her

 

Hvad betyder det for mig at Continia e-Documents lukker? 

Helt konkret betyder det, at fra 1. maj 2022 vil det ikke længere være muligt at købe nye Continia e-Documents licenser. Derudover stopper udviklingen og supporten af løsningen per 1. september 2022. 

Vi har lavet et dokument, der forklarer i detaljer hvordan du forholder dig til nedlukningen af løsningen, hvis du har løsningen med et aktivt opgraderingsabonnement. 

Download dokumentet her

Som en del af vores nedlukningskampagne tilbyder vi en reduktion i anskaffelsesprisen tilsvarende den pris, du tidligere har givet for din Continia e-Documents løsning når du opgraderer til XML Import eller XML Export.


Dette gælder dog kun med et aktivt opgraderingsabonnement. 

XML Import/Export er det modul, der skal kobles på enten Document Capture og Document Output for at kunne benytte vores Delivery Network.