Information om kommende prisjusteringer

Fra og med januar 2021 indfører vi en prisindeksregulering på vores Subskription priser. Derudover effektueres fakturering for ekstra påbegyndte kørselsafregninger i Expense Management.

Continia Software A/S foretager en prisjustering på cirka 2 % for alle Subscription Licenser på on-premises licensprisprogrammet (Continia Classic License Program) per 1. januar 2021.

Det betyder at alle nye indgåede Subcription licensaftaler fra og med denne dato vil tilgå den nye pristakst med den nye 2 % prisindeksering. Eksisterende Subcription licenskunder vil overgå til den nye takst ved næstkommende fakturering efter den 1. januar 2021 (Subcription licenskunder faktureres forud for 6 måneder ad gangen).

 

Særlig information til Continia Expense Management kunder: 

I vores katalog fremgår det under Expense Management, at Basis er inklusive fri anvendelse af Continia Expense app til iPhone, Windows Phone og Android samt Continia Web Expense Portal (upload af elektroniske kvitteringer) til et ubegrænset antal rejseafregnere i henhold til vores generelle licensbetingelser. Derudover fremgår det at;

 

Basis er inklusive 2.000 kørselsregistreringer per år. Ved anvendelse herover kræves et gebyr på kr. 1.200 per 2.000 ekstra påbegyndte kørselsregistreringer (til, fra, antal km).

Indtil nu har dette ikke været effektueret, men fra og med 1. november 2020 vil vi begynde at fakturere et gebyr for hver 2.000 ekstra påbegyndte kørselsregistreringer

Rent administrativt afregner vi for eventuelt merforbrug ud fra hvilken typen af licens til Continia Expense Management, der er tale om:

 

Purchase License (Continia Classic License Program)

Eventuelt merforbrug vil blive afregnet i forbindelse med fakturering af den årlige Enhancement Plan. For hver gang i abonnementsperioden, forbruget passerer 2000 kørselsregistreringer, vil der blive tillagt en afgift til en takst, der er angivet i vores officielle prislister. Når den nye Enhancement Plan periode starter, vil forbruget blive nulstillet, og de første 2000 kørselsregistreringer er inklusive abonnementet.   

 

Subscription License (Continia Classic License Program)

Subscription licenser bliver faktureret forud 6 måneder ad gangen. Eventuelt merforbrug vil blive afregnet i forbindelse med gen-fakturering hver anden gang. Dette skyldes at de inkluderede 2000 kørselsregistreringer er per år. Når den nye periode for lejeperioden starter efter en faktura med opgørelse af kørselsregistreringer, så er de første 2000 kørselsregistreringer inklusive Subscription licensen.

 

Continia 365 License Program (pt. Expense Management til Business Central Cloud)

Her er der ingen ekstra afgifter udover tilvalg af det pågældende Feature Modul.