Flere muligheder med elektronisk fakturering for Continia-kunder

NemHandel er blevet en integreret del af Continia Delivery Netværk, hvilket giver nogle klare fordele for dig, der sender og modtager elektroniske dokumenter i OIOUBL formatet.

Flere muligheder med elektronisk fakturering for Continia-kunder

NemHandel er blevet en integreret del af Continia Delivery Netværk, hvilket giver nogle klare fordele for dig, der sender og modtager elektroniske dokumenter i OIOUBL formatet.

Continias eget leveringsnetværk, Continia Delivery Network, en service som er inkluderet i Continia Document Output og Continia Document Capture, har nu fået tilføjet integration til NemHandel. 

Integrationen kommer på baggrund af, at mange virksomheder i Danmark stadig benytter OIOUBL formatet til at modtage og afsende elektroniske fakturaer, og det er langt fra alle virksomheder, der er klar til Peppol Bis-formatet.

Hvorfor er NemHandel stadig relevant?

For nogle år siden begyndte arbejdet på at integrere NemHandel med Peppol, men overgangsfasen er stadig i gang.

I årerne 2019 og 2020 blev det obligatorisk for alle offentlige myndigheder at være tilknyttet Peppol-netværket bl.a. via Nemhandelsregisteret, som også er et Peppol-register. 

Det betyder, at der i dag anvendes to parallelle infrastrukturer til e-handel og e-fakturering i Danmark. I fremtiden vil de gamle danske dokumentstandarder for e-faktura: OIOXML og OIOUBL, blive udfaset. 

Selvom overgangsperioden til Peppol er begyndt er der stadig mange danske virksomheder, der benytter OIOUBL formatet gennem NemHandel. Derfor er det vigtigt at vores leveringsnetværk også understøtter dette for at kunne give kunderne den bedst mulige brugeroplevelse. 

Konktete fordele med elektronisk fakturering gennem Continia:

✔️ Færre leverandører - Continia håndterer både import/eksport af filer, uanset om de er OIOUBL eller Peppol. Dine kunder behøver altså ikke længere at involvere eksterne partnere for at sende og modtage elektroniske fakturaer gennem NemHandel. 

✔️ Lavere dokumentgebyr - med færre leverandører til at håndtere udvekslingen af digitale forretningsdokumenter vil der også være penge at spare for dine kunder. 

✔️ Enklere afsendelse af elektroniske fakturaer - dine kunder kan udveksle digitale foretningsdokumenter direkte fra deres egne elektroniske ind - og udbakker i Business Cental.

✔️ Bedre understøttelse af e-handel - hvilket giver dine kunder bedre muligheder for digital handel på tværs af landegrænser i EU. 

 

Få et klart overblik over fordelene ved at understøtte afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer fra ét samlet sted her: