Nets afvikling og nedlukning af eFaktura per 1. februar 2019

Nets har valgt at lukke ned for deres eFaktura service i Danmark, hvilket har betydning for de Dynamics NAV-kunder der anvender eFaktura eller e-Documents modulet fra Continia.

Af det brev vi har modtaget fra Nets fremgår det, at kunderne kan kontakte TrueCommerce Denmark ApS, som tilbyder samme service som kunderne hidtil har modtaget gennem Nets.
Da Continia imidlertid ikke har nogen integration til TrueCommerce, og det ikke med så kort varsel har været muligt at etablere et samarbejde, giver det derfor umiddelbart en udfordring for vores kunder, som er nødt til at skifte VANS-leverandør for fortsat at kunne anvende Continias produkter.

 

Hvad skal kunderne gøre nu? 

For at kunderne fortsat kan anvende enten eFaktura eller e-Documents Import og Export skal de altså indgå en aftale med én af de andre VANS-leverandører, som Continias produkter allerede understøtter.

Hvilke VANS-leverandører kunden kan vælge, er afhængig af om kunden anvender eFaktura eller e-Documents samt hvilken version af produktet, de anvender.

Når en aftale er indgået kan kunden skifte VANS-leverandør i Continias eFaktura eller e-Documents opsætning og fortsætte med at sende og hente e-dokumenter.

 

Hvis kunden anvender eFaktura:

Det er fra eFaktura version 3.12 (november 2015) muligt at benytte VAX (MySupply) og Sproom. Vi anbefaler naturligvis at kunden opdaterer til den nyeste version af eFaktura, version 3.16, eller gratis opdaterer til e-Documents, men det er altså ikke et krav.

 

Hvis kunden anvender e-Documents:

For e-Documents Import og Export er det muligt at anvende følgende VANS-leverandører, afhængig af hvilken version kunden anvender.

 

e-Documents Import

  • Version 1.05, Ingen - skal opdateres
  • 07 -> 1.08, VAX (MySupply), Sproom, Pagero 
  • 09 -> 1.10, VAX (MySupply), KMD, Sproom, Pagero

 

e-Documents Export 

  • 06 -> 1.07, VAX (MySupply), Sproom
  • 08 -> 1.09.01, VAX (MySupply), Sproom, Pagero

1.09.02 -> 1.10.03, VAX (MySupply), KMD, Sproom, Pagero

 

Hvordan kommer kunderne i gang?

Hos Continia har vi bestræbt os på at gøre overgangen til ny VANS-leverandør så smidig og nem som muligt. Vi har derfor orienteret vores leverandører om situationen, og har fået følgende links og kontaktinfo til leverandørerne – links som hjælper kunderne hurtigt i gang med fortsat at anvende eFaktura eller e-Documents fra Continia.

 

Kontakt følgende leverandører her: 

  • VAX (MySupply), +45 96961070
  • KMD, +45 44601000
  • Sproom, +45 88202040

 

* Pagero, +46 317308830

Alle løsninger er klar til BC20