Nye tillægsmoduler til Document Capture og Payment Management

Med den seneste release har vi lanceret nye tillægsmoduler til to af vores løsninger. Læs om dem begge her.

Nyt tillægsmodul til Document Capture (og senere Expense Mangement): Purchase Contracts

Det har aldrig været nemmere at administrere kontrakter idet du nu kan håndtere dine købskontrakter enkelt og effektivt direkte fra Document Capture. Med dette tillægsmodul kan du oprette en købskontrakt baseret på en tilbagevendende faktura og få fakturaerne automatisk godkendt.

 

Dine største fordele:

Spar tid med et lettilgængeligt overblik over kontrakter

  • Du får et lettilgængeligt overblik over fornyelsesdatoer.
  • Du sparer tid på at administrere dine kontrakter.
  • Du har alle relevante statistikker lige ved hånden.

 

Spar penge ved at sikre korrekt fakturering

  • Du sikrer, at du kun bliver faktureret for det, du skal.
  • Du betaler ikke for abonnementer eller pladser som du ikke bruger.
  • Du sørger for, at kontrakter opsiges i tide.

 

Spred arbejdsbyrden ud ved at uddelegere opgaver

  • Du kan oprette en kontrakt direkte fra en tilbagevendende faktura.
  • Du kan oprette bedømmere af kontrakter.
  • Du kan automatisk godkende tilbagevendende fakturaer på baggrund af kontrakten.

 

Sådan prissættes Purchase Contracts:

Purchase Contracts er et nyt tillægsmodul til Document Capture og Expense Management. Vi introducerer dette modul med en individuel licenspris for On-premises-løsninger, som kan bruges både i Expense Management og Document Capture.

For Business Central Cloud på AppSource introduceres Purchase Contracts som et ekstra Feature modul til Document Capture.

Funktionerne i Purchase Contracts inkluderes i Essential modulet for Expense Management. Det betyder, at et kontraktstyringssystem ikke får en merpris for kontant- og kreditkortkøb. I tillæg til dette simplificeres beregningen af indsendte kilometer.

 

Nyt tillægsmodul til Payment Management: Payment Approval

Få en sikker proces og effektive workflows til godkendelse af betalinger til leverandører og medarbejdere.

Dette tillægsmodul understøtter godkendelse af betalinger i Business Central ved at gøre det muligt for brugere at godkende alt samlet eller bestemte linjer (leverandør- eller medarbejderbetalinger) i en og samme betalingsjournal.

Derudover kan betalinger, afhængigt af indstillingerne i den generelle godkendelseshåndtering samt indstillingerne for den enkelte betalingsgodkender, godkendes på grundlag af det akkumulerede beløb i betalingsjournalen/linjen, procentdelen af beløbet i betalingsjournalen/linjen eller et opsat maksimalt beløb pr. betalingsjournal/linje eller leverandør/medarbejder.

 

Sådan prissættes Payment Approval:

For Payment Management On-premises kræver modulet en individuel licens som et tillæg til basislicensen.

For Business Central Cloud på AppSource er modulet tilgængeligt som et separat featuremodul i Payment Management. Bemærk at det generelle antal transaktioner, der udgør den månedlige brugspris, også omfatter alle transaktioner, der foretages ved hjælp af denne nye funktion.