Versionsoverblik

Sørg for at din løsning er opdateret

Forbedring af finansprocesser i Dynamics NAV og Business Central har altid været et gennemgående fokus i alle Continias løsninger. Vi udvikler løbende funktioner, tekniske forbedringer og innovationer for at sikre den bedste brugeroplevelse i din Document Capture-løsning. 

Nyheder i Document Capture 2023 R2 (12.00)

 • Purchase Contract Intelligence: Optimér din håndtering af købskontrakter. Purchase Contract modulet genkender mønstre i indgående og tidligere bogførte fakturaer og foreslår oprettelse af købskontrakter på tilbagevendende fakturaer så dine processer strømlines.
 • Secure Archive: Denne funktion sikrer, at dine originale digitale bogføringsdokumenter lagres på en sikker måde, der bevarer deres integritet og sporbarhed, samtidig med at sikkerhedsperioder bestemt af lokal lovgivning overholdes. Den inkluderer også en indbygget log-funktion, der sporer hvert dokuments vej fra modtagelse til endelig bogføringspost.
 • Prøv Purchase Contracts: Oplev mulighederne ved Purchase Contracts direkte i dit produktionsmiljø - helt uden binding. Aktivér blot modulet som prøveversion, og modtag ekspertvejledning gennem hele opsætningsfasen. Dette giver dig mulighed for fuldt ud at udforske modulets fordele og se effekten på dine arbejdsprocesser uden ekstra omkostninger i de første 30 dage.
 • Dynamiske kolonner i dokumentkladden: Forbedr din dokumentkladde med muligheden for at konfigurere dynamiske kolonner. Glæd dig til personaliserede visninger, fleksibel inklusion af specifikke data, samt sorterings- og filtreringsmuligheder for bedre organisering.
 • Notifikationer til administratorer om åbne dokumenter: Undgå forsinkelser og effektiviser dine arbejdsprocesser. Vær sikker på at ubehandlede dokumenter bliver håndteret omgående ved automatisk at notificere udvalgte administratorer via e-mail.

Funktioner introduceret i 2023 R2

Nyheder i Document Capture 2023 R1 (11.00)

 • Godkendelsesflows understøtter nu købs- og returordrer: Gør brug af alle de eksisterende funktioner i Continias godkendelsesflow, herunder Web Approval Portal, til hurtigt og sikkert at godkende dine købs- og returordrer.
 • Ny kategori til at oprette og opdatere købsordrer: Reducér manuelle indtastninger og fjern fejl ved automatisk at oprette og opdatere dine købsordrer ud fra ordrebekræftelser, som du har modtaget fra din leverandør.
 • Understøttelse af forudbetalinger: Håndtér forudbetalinger nemt, hvis dine leverandører kræver, at du skal betale for varer og tjenester, før de bliver leveret. Document Capture bogfører automatisk dokumenter som forudbetalingsfakturer, når de bliver identificeret eller markeret som forudbetalinger, og kobler dem til den tilsvarende købsordre.
 • Opret finanslinjer uden en kreditormodkonto: Øg fleksibiliteten vedr. småanskaffelser ved at vælge en bank- eller en finansmodkonto i stedet for kreditorkontoen.
 • Understøttelse af Business Central Universal Code initiativet: Overholder Microsoft Universal Code initiativet, så du fortsat kan bruge alle de effektive features i Document Capture on-premises, som du plejer.

Funktioner introduceret i 2023 R1

Nyheder i Document Capture 2022 R2 (10.00)

Nogle af de største nyheder i versionen inkluderer:

 • Nyt add-on modul: Purchase Contracts (læs mere her).
 • Juster størrelsen af dokumentviseren: Mulighed for at justere størrelsen af den del af siden, der viser dokumentbilledet, giver et langt bedre overblik over hele dokumentsiden.
 • Tekstforslag til felter i master-skabeloner: Forslag til overskrifter i master-skabeloner baseret på tekster, der allerede er brugt til felter i leverandør-skabeloner. Dette forbedrer genkendelsespræcisionen i fremtidige skabeloner. 
 • Assisteret opsætningsguide til oprettelse af nye skabelonfelter: Opret nemt og enkelt nye skabelonfelter som tilføjelser til de obligatoriske eksisterende felter. Dette gør det nemmere og hurtigere at oprette nye skabelonfelter. 
 • Auto-registrering på skabelonen: Med indstillingen Registrer dokumenter automatisk kan dokumenter, der er 100 % OK, registreres automatisk. Funktionen kan aktiveres på individuelle skabeloner for at fremskynde dokumenthåndteringen for udvalgte leverandører.

Funktioner introduceret i 2022 R2

Nyheder i Document Capture 2022 R1 (9.00)

Nogle af de største nyheder i versionen inkluderer:

 • Registrering af dokumenter direkte som kladdelinjer: Denne funktion gør det muligt at registrere dokumenter uden eksempelvis leverandørnavne og andre typiske standardoplysninger direkte som kladdelinjer, hvilket kan være nyttigt i situationer hvor der ikke er behov for godkendelse af dokumenter eller for detaljerede bogføringsoplysninger, f.eks. ved engangsleverandører.
 • Forbedret godkendelse med flere opsætningsmuligheder for, hvem i flowet, der skal godkende: Beløbsgrænser for godkendelsesflowkoder sikrer at kun det nødvendige antal personer er involveret i godkendelsesprocesserne, og mulighed for at anvende beløbsgrænser for at udløse fire-øje-godkendelse.
 • Inkludering af koder for forskellige købsårsager ved eksport af opsætningen af Document Capture giver: Nemmere og hurtigere implementering når der skal oprettes flere virksomheder.
 • Vedhæft filer fra siden Godkendelsesposter: Fremskynder godkendelsesprocessen ved at gøre det betydeligt enklere at vedhæfte yderligere filer uden at åbne de enkelte poster.
 • Mulighed for drag-and-drop af dokumenter flere steder
 • Flere teaching tips
 • Finsk og polsk lokalisering - inklusiv oversættelser.

YouTube videoen giver en gennemgang af de nye dokumentkategorier. Find flere gennemgange af nyheder i playlisten herunder (bemærk, disse videoer er på engelsk).

Funktioner introduceret i 2022 R1

Nyheder i Document Capture 2021 R2 (8.00)

Denne version introducerede nye dokumentkategorier, nye muligheder for tildeling af dokumenter og øget sikkerhed mod svindel. Nogle af de vigtigste nyheder i denne version omfatter;

 • Eksporter bilag til leverandørdokumenter: Eksporter alle dokumenter samlet ved blot at køre en rapport. Nyttigt, hvis f.eks. revisorer beder om alle fakturaer, der er modtaget inden for en bestemt periode fra en bestemt leverandør.
 • Teaching tour og tips: Teaching tips gør det lettere for nye brugere at komme i gang med at bruge Continia Document Capture.
 • Nye OCR-kategorier klar til brug: Der er tilføjet nye kategorier til vedhæftning af filer til købskvitteringer, kunder, leverandører og medarbejdere. Ved at have alle relevante dokumenter let tilgængelige ét sted sparer du værdifuld tid på at lede efter dem.
 • Forebyggelse mod svindel: Tilføjelse af yderligere kontroller for ethvert registreret bankkontonummer og momsnummer.
 • Beregn datoværdier: Brug formler i skabelonens datofelter til at kombinere godkendte værdier og tilføje/fratrække en datoværdi fra en godkendt værdi.
 • Nye muligheder for elektronisk fakturering med OIOUTS og ZUGFeRD
 • Konfigurerbare meddelelser: Yderligere kommentarer kan konfigureres, så du kan tildele dokumenter i yderligere scenarier automatisk. Du kan konfigurere kommentarerne individuelt på hver enkelt skabelon eller som en global indstilling.

YouTube videoen giver en gennemgang af de nye dokumentkategorier. Find flere gennemgange af nyheder i playlisten herunder (bemærk, disse videoer er på engelsk). 

Funktioner introduceret i 2021 R2

Nyheder i Document Capture 2021 R1 (7.00)

Med denne version har vi frigivet vores Delivery Network, som gør det muligt at modtage elektroniske dokumenter direkte i Business Central. 

Akkurat som med PDF-dokumenter downloades PEPPOL og andre XML-dokumenter automatisk fra foruddefinerede e-mailadresser, eller fra et bibliotek på en filserver. 

YouTube-videoen giver en gennemgang af Continia Delivery Network. Find flere gennemgange af nyheder i playlisten herunder (bemærk, disse videoer er på engelsk). 

Funktioner introduceret i 2021 R1

Nyheder i Document Capture 2020 R2 (6.50)

Denne version af Document Capture introducerede en forbedret aktiveringsproces, blandt andet med notifikationer ved manglende accept af vilkår. Desuden blev flere forbedringer af godkendelsen og ordrematch indført for en endnu bedre brugeroplevelse.

YouTube videoen giver en gennemgang af funktionen Automatisk tildeling. Find flere gennemgange af nyheder i playlisten herunder:

Funktioner introduceret i 2020 R2

Nyheder i Document Capture 6.00

Med version 6.00 introducerede vi et helt nyt add-on modul til håndtering af XML dokumenter. Det nye XML Import modul gør det muligt at håndtere elektroniske leverandørfakturaer og kreditnotaer i samme workflow som i Document Capture. 

YouTube-videoen giver en gennemgang af denne nye funktion (bemærk videoen er på engelsk).

Funktioner introduceret i version 6 

Nyheder i Document Capture 5.50 og 5.00

Version 5.50 og 5.00 introducerede adskillige teknologiske forbedringer, såsom ABBYY FineReader version 12, som indeholder en lang række OCR-genkendelses forbedringer. Andre nyheder: 

 • Continia Web Approval Portal - understøtter Office 365 login
 • Forbedret købsgodkendelse
 • Simplificeret og forbedret brugerflade og brugerrettigheder: Optimerer brugeroplevelsen i løsningen.

YouTube-videoen giver en gennemgang af de vigtigste nyheder:

Funktioner introduceret i version 5.0